Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Ulkomaankauppamme osuus bkt:sta Euroopan keskitasoa

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee yritysten rakenteet -yksikössä Tilastokeskuksessa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 1/2010.

Toisin kuin usein luullaan, Suomen ulkomaankaupan osuus bkt:sta ei juuri poikkea keskimääräisestä EU-maasta.
_____________

Ulkomaankaupan osuus bkt:sta kuvaa talouden avoimuutta ja yhteyttä kansainväliseen talouteen. OECD:n tilaston mukaan Suomen ulkomaankaupan osuus bkt:sta ei juuri poikkea keskimääräisestä EU-maasta, vaikka Suomesta puhutaan usein erityisesti viennistä riippuvaisena maana. Toki vienti on jo pitkään ylittänyt tuonnin arvon ja kerryttänyt kauppataseen ylijäämää.

Pienet maat avoimempia

Ulkomaankaupan osuus bkt:sta oli OECD-maissa keskimäärin 28 prosenttia ja EU27-maissa 40 prosenttia. Pienemmille maille ulkomaankauppa on yleensä suhteellisesti tärkeämpää kuin suurille talouksille, joiden sisäiset markkinat ovat monipuoliset ja laajat.

Monissa pienissä maissa ulkomaankaupan osuus bkt:sta ylitti 50 prosenttia. Näin oli esimerkiksi Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa, Unkarissa, Irlannissa ja Hollannissa. Naapurimaamme Viron talous on erityisen avoin, siellä ulkomaankaupan osuus ylsi jopa 80 prosenttiin bkt:sta. Vastaavat osuudet Yhdysvalloissa ja Japanissa jäivät alle 20 prosentin.

Sivun alkuun

Kansainvälistyminen edennyt eri tahtiin

Talous kansainvälistyi voimakkaasti vuosina 1994 - 2007. Ulkomaankaupan osuus bkt:sta kasvoi tuolloin OECD-maissa 9 prosenttiyksikköä. Maakohtaiset erot olivat kuitenkin huomattavia. Kasvu oli ripeää erityisesti Luxemburgissa, Slovakiassa ja Unkarissa, mutta esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Kanadassa ja Norjassa ulkomaankaupan osuus polki ajanjaksolla lähes paikoillaan.

Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ulkomaankaupan osuus bkt:sta kasvoi OECD-maiden keskiarvoa nopeammin. Tällä mittarilla mitattuna Tanska ja Ruotsi olivat noin 50 prosentin osuudellaan vuonna 2007 integroituneet kansainväliseen talouteen Suomea (osuus 43 %) selvästi tiiviimmin.

Ulkomaankaupan osuus bkt:sta vuonna 2007

Lähde: OECD Factbook 2009

OECD:n luvut kuvaavat sekä tavaroiden että palvelujen tuonnin ja viennin keskiarvoa osuutena bkt:sta. Lukujen lähteenä on käytetty kansantalouden tilinpitoa. Luvut sisältävät sekä kauppatavaroiden että palvelujen tuonnin ja viennin. Palveluihin kuuluvat mm. liikenne, matkustaminen, teleliikenne ja tietotekniikkapalvelut, rakentaminen, rahoitustoiminta, muut henkilökohtaiset ja julkiset palvelut sekä rojaltit ja lisenssimaksut.


Päivitetty 18.2.2010