Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Ulkomaankauppamme osuus bkt:sta Euroopan keskitasoa

  1. Pienet maat avoimempia
  2. Kansainvälistyminen edennyt eri tahtiin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kansainvälistyminen edennyt eri tahtiin

Talous kansainvälistyi voimakkaasti vuosina 1994 - 2007. Ulkomaankaupan osuus bkt:sta kasvoi tuolloin OECD-maissa 9 prosenttiyksikköä. Maakohtaiset erot olivat kuitenkin huomattavia. Kasvu oli ripeää erityisesti Luxemburgissa, Slovakiassa ja Unkarissa, mutta esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Kanadassa ja Norjassa ulkomaankaupan osuus polki ajanjaksolla lähes paikoillaan.

Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ulkomaankaupan osuus bkt:sta kasvoi OECD-maiden keskiarvoa nopeammin. Tällä mittarilla mitattuna Tanska ja Ruotsi olivat noin 50 prosentin osuudellaan vuonna 2007 integroituneet kansainväliseen talouteen Suomea (osuus 43 %) selvästi tiiviimmin.

Ulkomaankaupan osuus bkt:sta vuonna 2007

Lähde: OECD Factbook 2009

OECD:n luvut kuvaavat sekä tavaroiden että palvelujen tuonnin ja viennin keskiarvoa osuutena bkt:sta. Lukujen lähteenä on käytetty kansantalouden tilinpitoa. Luvut sisältävät sekä kauppatavaroiden että palvelujen tuonnin ja viennin. Palveluihin kuuluvat mm. liikenne, matkustaminen, teleliikenne ja tietotekniikkapalvelut, rakentaminen, rahoitustoiminta, muut henkilökohtaiset ja julkiset palvelut sekä rojaltit ja lisenssimaksut.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.2.2010