Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Toisilla työtä on liikaa, toisilla liian vähän

  1. Piilotyöttömätkin ovat vailla työtä
  2. Työnhakuun turhautuminen on yleistä
  3. Nuoret työlliset haluaisivat lisää työtä
  4. Monelle riittäisi vähempikin työ
  5. Olisiko työn jakaminen mahdollista?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Laura Hulkko on yliaktuaari Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 1/2010.

Työtä vailla olevien määrä on lisääntynyt, ja yli 300 000 ihmistä oli työttömänä tai piilotyöttömänä vuonna 2009. Samaan aikaan osa työllisistä haluaisi tehdä nykyistä vähemmän työtä. Näiden toiveiden yhteensovittaminen ei kuitenkaan tunnu onnistuvan aivan helposti.

Työttömyyden kasvu on noussut taloudellisen taantuman myötä otsikoihin, ja erityisen huolestuneita on oltu nuorten työttömyyden lisääntymisestä. Sen sijaan työssä olevien tilanteen tarkastelu on jäänyt vähemmälle. On ehkä ajateltu, että asiat ovat hyvin niin kauan kuin työpaikka vielä on olemassa. Työn riittävyys on kuitenkin moniulotteisempi ilmiö, jota ei voi mitata vain työttömyydellä, sillä työllistenkään työ ei aina vastaa ihanteita.

Tässä artikkelissa tarkastellaan työn riittävyyttä kahdesta näkökulmasta käyttäen Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen aineistoa. Ensinnäkin tarkastellaan kokonaan vailla työtä olevia työttömiä ja piilotyöttömiä sekä sitä, miksi kaikki työtä vailla olevat eivät näy työttömyysluvuissa. Tämän lisäksi tarkastellaan työllisten näkemyksiä todellisen työajan ja ihannetyöajan välisestä suhteesta eli sitä, kuinka monelle työlliselle työtä riittää liian vähän, kuinka monelle taas liikaakin.

Piilotyöttömätkin ovat vailla työtä

Työttömänä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2009 keskimäärin 221 000 henkilöä, mikä oli noin 50 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Työtä vailla oli kuitenkin vielä enemmän väkeä, jos otetaan huomioon myös piilotyöttömät eli työnhausta luopuneet. Näin laskettuna kaikkiaan noin 315 000 henkilöä oli viime vuonna vailla työtä. Ryhmä kasvoi edellisestä vuodesta noin 66 000 henkilöllä (kuvio 1).

Kuvio 1. Työttömät ja piilotyöttömät vuosina 1997-2009.

Lähde: Työvoimatutkimus. Tilastokeskus.

Sekä työttömyys että piilotyöttömyys oli suhteellisesti yleisintä nuorilla. 15-24-vuotiaiden ikäluokasta yhteensä 15 prosenttia oli joko työttömiä tai piilotyöttömiä vuonna 2009, kun työtä vailla olevien osuus kaikista työikäisistä oli noin kahdeksan prosenttia (kuvio 2). Työtä vailla oli kaikkiaan lähes 100 000 nuorta, ja nuorten osuus oli lähes kolmannes kaikista työttömistä ja piilotyöttömistä.

Piilotyöttömyys oli nuorten jälkeen yleisintä vanhimpien työikäisten joukossa. Vuonna 2009 piilotyöttömiä oli yhteensä 94 000, ja heistä noin 30 000 oli 15-24-vuotiaita ja 31 000 oli 55 vuotta täyttäneitä.

Kuvio 2. Työttömien ja piilotyöttömien osuus väestöstä iän mukaan vuonna 2009.

Lähde: Työvoimatutkimus. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.3.2010