Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Baltian maiden suuri harppaus

  1. Ankaraa talouspolitiikkaa...
  2. ...ja suurta uhrivalmiutta
  3. Elintasossa edelleen nousuvaraa
  4. Viron johdolla EMUun?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Elintasossa edelleen nousuvaraa

Kriisistä huolimatta Viron, Latvian ja Liettuan elintaso on tehnyt suuren harppauksen Neuvostoliiton raunioilta lähemmäs länsimaista elintasoa. Henkeä kohti laskettu reaalinen bruttokansantuote on reilusti yli kaksinkertainen vuoteen 1993 verrattuna, vaikka lama taittoi osan kasvusta.

Hurjasta noususta huolimatta ostovoimakorjattu bruttokansantuote henkeä kohti on Baltian maissa karkeasti vasta puolet Suomen ja vanhojen EU-maiden tasosta. Ottaen huomioon maiden talouksien sopeutumiskyvyn ja tahdon saavuttaa korkeampi elintaso ankaralla työllä talouskasvulle on vielä runsaasti tilaa kriisin jälkeen.

Tahto kasvaa ei kuitenkaan riitä ilman kasvun edellytyksiä. Baltian maat hakevat nyt hintakilpailukykyä sisäisellä devalvaatiolla, mutta muidenkin kilpailukykyyn vaikuttavien tekijöiden tulisi olla kunnossa. World Economic Forumin vuosittaisen kilpailukykyselvityksen mukaan Viro oli maailman 35. kilpailukykyisin maa vuonna 2009. Liettualla ja etenkin Latvialla oli tässä suhteessa enemmän petrattavaa, vaikka niidenkin kilpailukyky arvioitiin paremmaksi kuin esimerkiksi Kreikan tai Ukrainan.

Ongelmina nähdään muun muassa maiden markkinoiden pienuus ja innovaatioiden puute, jotka osaltaan liittyvät toisiinsa. Baltian maiden yhteenlaskettu väkiluku on pienempi kuin Ruotsin, ja kukin maa muodostaa oman markkina-alueensa. Tiiviimpi yhteistyö suurten markkina-alueiden kanssa ja koulutusjärjestelmän kehittäminen voisivat auttaa näissä ongelmissa, mihin maat muiden EU-maiden kanssa osaltaan pyrkivätkin.

Työvoiman laadun suhteen ongelman muodostaa osaajien matala kynnys muuttaa muualle töihin. Toisaalta työmahdollisuudet houkuttelevat takaisinkin. Ongelmia nähdään myös rahoituksen saatavuudessa ja kankeassa byrokratiassa.

Transparency internationalin kyselyn mukaan Virolla ei ole erityistä hävettävää korruption suhteen, maa sijoittuu Ranskan ja Espanjan välimaastoon, mutta Liettua ja Latvia ovat enemmän voitelua kaipaavia maita. Molemmat pärjäävät kuitenkin paremmin kuin Italia ja Kreikka.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 2.6.2010