Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Baltian maiden suuri harppaus

  1. Ankaraa talouspolitiikkaa...
  2. ...ja suurta uhrivalmiutta
  3. Elintasossa edelleen nousuvaraa
  4. Viron johdolla EMUun?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Viron johdolla EMUun?

Syvin romahdus näyttäisi Baltian maissa jääneen taakse jo viime vuoden aikana. Viennin nousu näyttäisi käynnistyneen, mutta kotimainen kysyntä ei toistaiseksi ole piristynyt. Viron keskuspankki odottaa maan bruttokansantuotteen kääntyvän tänä vuonna viennin vetämänä noin prosentin kasvuun. Yksityinen kulutus kuitenkin supistuu edelleen ja euroalueen ongelmat voivat merkitä viennin kasvutoiveiden lässähtämistä.

Baltian maat pyrkivät liittymään euroalueeseen mahdollisimman pian, vaikka euroalueen maiden velkaongelmat ovatkin lisänneet huolta hintalapun suuruudesta. Aikaisemmin toiveet kaatuivat talouden ylikuumenemiseen ja liialliseen inflaatioon. Tällä hetkellä inflaatio on matala ja ankaran talouskuurin ansiosta etenkin Viro vaikuttaisi valmiilta liittymään EMUun jo vuoden 2011 alusta. Suomi tukee jäsenyyttä, Tarja Halonen toi tämän vahvasti esille Viron parlamentissa pitämässään puheessa toukokuun alussa.

EU:n komission ja EKP:n toukokuisten konvergenssiraporttien jälkeen ECOFIN päättää heinäkuussa, voiko Viro liittyä EMUun vai ei. Komission lausunto näytti jäsenyydelle vihreätä valoa, mutta EKP oli varovaisempi. Kaikista Viron ponnisteluista huolimatta jäsenyys ei EKP:n johtokunnan jäsenen Jürgen Starkin ja EU-komissaari Olli Rehnin mukaan ole itsestäänselvyys. Teknisesti ajatellen Viron inflaation alhaisuus voitaisiin tulkita tilapäiseksi. Yhtä hyvin kyse voi olla euroalueen omista ongelmista ja haluttomuudesta laajentua maihin, joiden talouksien kehitys tai rakenne poikkeaa merkittävästi ydinalueista.

Eurojäsenyyden lykkääntymisellä voisi olla negatiivinen vaikutus kuluttajien ja sijoittajien luottamukseen, joten tuleva talouskehitys on myös ulkomaisten poliitikkojen käsissä. Komission myönteisen arvion jälkeen Viron siirtyminen euroon näyttää onneksi erittäin todennäköiseltä. Suomelle ja suomalaisille yrityksille Viro ja muut Baltian maat tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia sekä tervettä kilpailua, jotta emme jähmety paikoillemme vaan tähtäämme tulevaan.

Pasi Kuoppamäki on Sampo Pankin ekonomisti. Hän seuraa erityisesti kansainväliseen makrotalouteen ja rahoitusmarkkinoihin liittyviä asioita.

 

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 2.6.2010