Avioliiton suosio on hitaasti kasvanut

  1. Avioliiton suosio aleni 1970-luvulla
  2. Väestöön suhteutettuna avioituvuus on melko vähäistä
  3. Avioliitto solmitaan entistä vanhempana
  4. Avioituneiden naisten ja miesten ikäero on pysynyt ennallaan
  5. Kaikki eivät mene naimisiin
  6. Valtaosa solmii vain yhden avioliiton
  7. Avioitumisen vilkastumisen syyt selvittämättä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaikki eivät mene naimisiin

Eri syistä osa miehistä ja naisista ei solmi avioliittoa. Koska naisilla ja miehillä on naimisiin menoon aikaa periaatteessa koko elinikä, niin lopullisen naimattomien määrän selville saamiseksi pitäisi odottaa vuosikymmeniä. On siis turvauduttava likimääräiseen arvioon. Helpointa on laskea naimattomien osuuksia eri vuosien väestössä ja tehdä päätelmiä sen mukaan. Naimattomina elävien miesten osuus on 10-15 prosentin välillä, mutta naisista hieman alle 10 prosenttia elää naimattomina (kuvio 7). Jossain elämänsä vaiheessa valtaosa ihmisistä siis menee naimisiin.

Kuvion 7 nuorimman ikäryhmän miesten ja naisten naimattomien osuuden suurentuminen kertoo myös siitä, mikä jo edellä todettiin: avioliiton solmimisikä on noussut. Naimattomien 45-49-vuotiaiden miesten ja naisten suhteellinen osuus on huomattavasti lisääntynyt 1990-luvulta lähtien: lähes 30 prosenttia 45-49-vuotiaista miehistä ja 20 prosenttia naisista oli naimattomia.

Kuvio 7. Naimattomien prosenttiosuus joissakin ikäryhmissä sukupuolen mukaan vuosina 1950-2008. Prosenttia.

Lähde: Väestötilastot, Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 27.9.2010