Avioliiton suosio on hitaasti kasvanut

  1. Avioliiton suosio aleni 1970-luvulla
  2. Väestöön suhteutettuna avioituvuus on melko vähäistä
  3. Avioliitto solmitaan entistä vanhempana
  4. Avioituneiden naisten ja miesten ikäero on pysynyt ennallaan
  5. Kaikki eivät mene naimisiin
  6. Valtaosa solmii vain yhden avioliiton
  7. Avioitumisen vilkastumisen syyt selvittämättä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Valtaosa solmii vain yhden avioliiton

1980-luvun puolivälissä 92 prosenttia avioliitossa elävistä miehistä ja naisista oli ensimmäisessä avioliitossaan. Runsaassa parissa vuosikymmenessä vain kerran vihille menneiden osuus on vähitellen pienentynyt, mutta ei kovin paljon: 89 prosenttiin naisista ja 88 prosenttiin miehistä. (Kuvio 8.)

Kuvio 8. Avioliittojen määrä sukupuolen mukaan vuosina 1985 ja 2008.

Lähde: Väestötilastot, Tilastokeskus.

Edellä mainittu kehitys merkitsee sitä, että toisen tai useamman kerran naimisiin menneiden osuus kaikista vihityistä on suurentunut. 12 prosentilla kaikista vihityistä miehistä ja 11 prosentilla naisista on nykyisin vähintään kaksi avioliittoa.

Vuoden 2008 tietojen mukaan vain joka sadannella on kolme avioliittoa, ja vain kaksi tuhannesta on viettänyt häitä vähintään neljä kertaa.

Edellä mainitut suhteelliset luvut viittaavat siihen, että miehet avioituvat uudelleen hieman useammin kuin naiset. Tämä ilmenee kuviosta 9, jonka mukaan vain alle kolmikymppisillä naisilla uudelleen avioituvuus on ollut runsaampaa kuin miehillä.

Edellä todettiin, että ensimmäistä kertaa naimisiin menneet ovat olleet vuosi vuodelta vanhempia. Ei olekaan yllättävää, että myös toista kertaa naimisiin menneet ovat aiempaa vanhempia. Kahdessa vuosikymmenessä toisen kerran naimisiin menneiden naisten keski-ikä on noussut 6 vuotta 37:stä 43 ikävuoteen. Miehillä nousua on 6 vuotta, mutta 40:stä 46 ikävuoteen.

Kuvio 9. Uudelleen avioituvuus sukupuolen ja iän mukaan vuonna 2008.

Lähde: Väestötilastot, Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 27.9.2010