Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus I/2010

  1. Teollisuuden suhdannetilanne ja näkymät
  2. Tuotanto kasvoi sekä Euroopassa että USA:ssa
  3. Liikevaihdon ja tuottajahintojen kehitys vaihteli toimialoittain
  4. Teollisuuden avoimet työpaikat lisääntyivät mutta työllisyys jatkoi laskuaan
  5. Teollisuusyritysten näkymät aiempaa paremmat
  6. Fokus: Teollisuutta, palvelua vai mitä? Globalisaatio vaikeuttaa yritysten toimialan määrittelyä ja tilastointia
  7. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tuotanto kasvoi sekä Euroopassa että USA:ssa

Kausitasoitettu teollisuustuotanto (C TOL 2008) jatkoi Suomessa kasvua vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen. Näin ollen kausitasoitettu tuotanto on kasvanut jo kolmena peräkkäisenä neljänneksenä. Nykyisellä kasvuvauhdilla kestää kuitenkin pitkään ennen kuin syksyllä 2008 alkanutta taantumaa edeltänyt tuotannon taso saavutetaan.

Suomessa tuotannon volyymi kasvoi kaikilla päätoimialoilla edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan teollinen tuotanto kasvoi 2,5 prosenttia. Erityisen voimakasta kasvu oli metsäteollisuudessa, jossa kasvua kertyi peräti 13,4 prosenttia. Myös pahoin taantuman runteleman metalliteollisuuden tuotanto kasvoi alkuvuodesta. Metalliteollisuuden 2,1 prosentin kasvu täytyy kuitenkin suhteuttaa siihen, että tuotannon volyymi tippui metalliteollisuudessa kokonaisuudessaan viime vuonna noin 30 prosenttia verrattuna vuoteen 2008. Myös kapasiteetin käyttöaste on Suomen teollisuudessa yhä alhaisella tasolla, vaikka sekin koheni vuoden takaisesta.

Taantuman vaikutukset teollisuustuotantoon ovat olleet Euroopassa selvästi Yhdysvaltoja suurempia. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto kasvoi kuitenkin useimmissa Euroopan maissa ja kasvu koko EU-alueen tasolla oli Yhdysvaltoja ripeämpää. Voimakkainta tuotannon kasvu oli Virossa, Puolassa ja Slovakiassa. Vielä huomattavasti Eurooppaa tai Yhdysvaltoja vauhdikkaampaa kehitys on kuitenkin ollut Aasiassa, jossa kasvun vetureina ovat toimineet muun muassa Kiina ja Japani.

Kuvio 2. Teollisuustuotannon kehityksen kansainvälinen vertailu (kausitasoitetut luvut)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.6.2010