Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus I/2010

  1. Teollisuuden suhdannetilanne ja näkymät
  2. Tuotanto kasvoi sekä Euroopassa että USA:ssa
  3. Liikevaihdon ja tuottajahintojen kehitys vaihteli toimialoittain
  4. Teollisuuden avoimet työpaikat lisääntyivät mutta työllisyys jatkoi laskuaan
  5. Teollisuusyritysten näkymät aiempaa paremmat
  6. Fokus: Teollisuutta, palvelua vai mitä? Globalisaatio vaikeuttaa yritysten toimialan määrittelyä ja tilastointia
  7. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuusyritysten näkymät aiempaa paremmat

Tilastokeskuksen julkaiseman uusia tilauksia kuvaavan tilaston mukaan on teollisuuden uusien tilausten kehityksessä tapahtunut alkuvuoden aikana selkeä käänne parempaan. Koko teollisuuden osalta uudet tilaukset kasvoivat vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 9,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ensimmäisellä neljänneksellä uusien tilausten arvon nousu oli erityisen voimakasta maaliskuussa ja samankaltainen vahva kasvu jatkui myös huhtikuussa.

Uudet tilaukset kasvoivat kaikilla päätoimialoilla. Uusien tilausten osalta kehitys oli myönteistä myös metalliteollisuudessa, jossa tilaukset kasvoivat 6,5 prosenttia. Selkeästi voimakkainta tilausten kasvu oli kuitenkin paperiteollisuudessa, jossa kasvua kertyi yli 17,5 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Erityisesti metalliteollisuuden osalta kuukausittaisten uusien tilausten arvo on kuitenkin vielä kaukana taantumaa edeltäneestä tasosta ja voimakasta nousua selittää pitkälti vertailuvuoden poikkeuksellisen alhainen lähtötaso.

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton toukokuussa julkaiseman suhdannebarometrin mukaan teollisuuden suhdannenäkymät ovat parantuneet huomattavasti. Tällä hetkellä vallitsevaa suhdannetilannetta arvioidaan yleisesti kuitenkin yhä varsin vaikeaksi. Myös tilauskantoja kuvataan huomattavasti tavanomaista heikommiksi. Odotukset tulevaisuudesta ovat kuitenkin kohtalaisen optimistisia. Huhtikuussa toteutetussa kyselyssä vain 5 prosenttia vastaajista ennusti suhdanteen muuttuvan tulevaisuudessa heikompaan suuntaan. Sen sijaan 32 prosenttia vastaajista ennakoi suhdannetilanteen paranevan jatkossa.

Kuvio 5. Teollisuuden uudet tilaukset sekä teollisuuden suhdanneodotukset

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.6.2010