Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus I/2010

  1. Teollisuuden suhdannetilanne ja näkymät
  2. Tuotanto kasvoi sekä Euroopassa että USA:ssa
  3. Liikevaihdon ja tuottajahintojen kehitys vaihteli toimialoittain
  4. Teollisuuden avoimet työpaikat lisääntyivät mutta työllisyys jatkoi laskuaan
  5. Teollisuusyritysten näkymät aiempaa paremmat
  6. Fokus: Teollisuutta, palvelua vai mitä? Globalisaatio vaikeuttaa yritysten toimialan määrittelyä ja tilastointia
  7. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähdeluettelo

Kuviot
Kuvio 1. Tilastokeskus: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Kuvio 2. Tilastokeskus: Suomen teollisuustuotannon volyymi-indeksi, kausitasoitettu indeksi
Eurostat: EU27:n teollisuustuotannon volyymi-indeksi, kausitasoitettu indeksi
OECD: USA:n teollisuustuotannon volyymi-indeksi, kausitasoitettu indeksi
Kuvio 3. Tilastokeskus: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja
Tilastokeskus: Teollisuuden tuottajahintaindeksi
Kuvio 4. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat
Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Kuvio 5. Tilastokeskus: Teollisuuden uudet tilaukset
Elinkeinoelämän Keskusliitto: Suhdannebarometri

Taulukkoliite
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, Tilastokeskus
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus
Teollisuuden tuottajahintaindeksit, Tilastokeskus
Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus
Työvoimatutkimus, Tilastokeskus

Fokuksen lähteet
Tilastokeskus (2008): Käsikirja Toimialaluokitus TOL 2008.
Tilastokeskus: Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla
Tilastokeskus: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa
Tilastokeskus: Toimintojen ulkoistaminen ja siirtyminen ulkomaille -kysely, joka toteutettiin vuoden 2007 aikana koskien vuosina 2001-2006 tapahtunutta toimintojen ulkoistamista tai siirtämistä ulkomaille

Ellei toisin mainita, kuvioiden ja taulukoiden muutosprosentit ovat alkuperäisistä sarjoista laskettuja vuosimuutoksia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.6.2010