Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus I/2010

  1. Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät
  2. Palveluiden merkittävimpien toimialojen kehitys kääntyi suotuisaksi
  3. Työllisyyden ja palkkojen kehitys palvelualoilla
  4. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Katja Äijö (09)1734 2659
Sähköposti:
rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät

Palvelualojen suhdannetilanne on kohentunut sekä tilastojen että luottamusindikaattoreiden valossa. Kasvu on kuitenkin varsin maltillista ja alan työllisyys on pysynyt vuodentakaisella tasollaan. Kokonaistarkastelussa on hyvä kuitenkin huomioida, että tietyt palvelualat - kuten kuljetuksen ja varastoinnin alat - ovat hyvin suhdanneherkkiä. Toiset palvelualat - esimerkiksi taide, viihde ja virkistys - puolestaan selvisivät taantumasta vähemmin vaurioin.

Kaikkien palvelualojen liikevaihto väheni 0,4 prosenttia tammi-maaliskuussa vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Näin ollen palveluiden liikevaihdon lasku hidastui selvästi: edellisellä tarkastelujaksolla loka-joulukuussa liikevaihto supistui vielä 8 prosenttia vuotta aiemmasta. Ensimmäisen neljänneksen lopulla liikevaihto kääntyi jo nousuun ollen lähes 2 prosenttia suurempi kuin maaliskuussa 2009. Kehitykseen on vaikuttanut eniten palvelualojen suurimman ryhmän, kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kääntyminen kasvuun. Maaliskuussa kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto lisääntyi runsaat 2 prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuonna 2009 palveluiden yhteenlaskettu liikevaihto laski yli 7 prosenttia ja kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto lähes 16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Palveluiden palkkasumma väheni vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 0,5 prosenttia vuodentakaisesta, mutta maaliskuussa palkkasumma jo kasvoi lähes 2 prosenttia edellisvuoden maaliskuusta. Palvelualoja enemmän laskivat kaupan, rahoitustoiminnan, rakentamisen ja teollisuuden palkat. Liikevaihdon tavoin myös palkkasumman lasku tasaantui ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Viime vuoden loka-joulukuussa palvelualoilla maksetut palkat vähenivät 2,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkasumman kehitykseen ovat vaikuttaneet palvelualojen merkittävimpien toimialojen palkkasummien laskun hidastuminen: tarkastelujakson lopulla kuljetuksen ja varastoinnin palkkasumma oli vuodentakaisella tasollaan ja informaation ja viestinnän palkkasumma 1,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen oli toukokuussa selvästi parempi kuin vuosi sitten ja myös vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Toukokuussa ajankohtaa pidettiin hyvänä säästämiselle ja usko työttömyystilanteen kohenemiseen oli vahvempi kuin huhtikuussa. Kuluttajien kuva omasta taloudestaan pysyi toukokuussa ennallaan, mutta näkemykset Suomen taloudesta heikkenivät selvästi. Kulutusaikeet olivat toukokuussa enimmäkseen maltillisia, mutta monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi matkailuun, asunnon korjauksiin ja viihde-elektroniikan hankintaan seuraavan puolen vuoden aikana.

Elinkeinoelämän keskusliiton toukokuun luottamusindikaattorin mukaan palveluyritysten luottamus on lähellä pitkäaikaista keskiarvoa. Myynnin kasvu on jatkunut kohtalaisena, mutta yleistä suhdannetilannetta kuvataan vielä jonkin verran tavanomaista heikommaksi. Suhdannebarometrin mukaan myönteistä on myynnin kasvun vauhdittuminen ja henkilöstövähennysten jääminen selvästi viime vuotta pienemmiksi. Palvelualoilla myynnin kasvun ennustetaan jatkuvan lähikuukausina ja tasaisen kasvun odotetaan jatkuvan loppukesälläkin. Vaikka suhdannekuva on hieman parantunut, heikko kysyntä rajoittaa toimintaa lähes kolmasosassa palveluyrityksiä. PK-yrityksiin keskittyneen suhdannebarometrin mukaan keskisuurten palveluyritysten odotukset ovat valoisat. Myynti kasvoi vähän alkuvuonna mutta kustannusten nousu heikensi kannattavuutta, henkilökunnan supistuminen kuitenkin päättyi tammi-maaliskuussa. PK-yritysten suhdanteiden ennustetaan kohenevan hiljalleen lähikuukausina.

Eurostatin luottamusindikaattorin mukaan palvelualojen suhdannenäkymät kohenivat koko EU:n tasolla kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Suomessa luottamusindikaattorin luku oli edellisen kerran yhtä suuri vuoden 2007 syksyllä. Palvelualojen luottamus on Suomessa kasvanut enemmän kuin koko Euroalueen luottamus keskimäärin. Luottamus palveluiden kysynnän kehitykseen on huomattavasti parempi kuin luottamus työllisyyden kehitykseen palvelualoilla.

Kuvio 1. Palvelualojen luottamus

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.6.2010