Ulkomainen raha pyörittää kolmannesta Suomen viennistä

  1. Ulkomaalaisomisteisten osuus viennistä kasvanut 2000-luvulla
  2. Tukku- ja vähittäiskaupassa yli puolet ulkomaankaupasta ulkomaalaisomisteisten hallussa
  3. Ulkomaalaisomisteiset yritykset selvisivät taantumasta paremmin
  4. Taustalla talouden globalisaation eri muodot ja vaiheet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Timo Koskimäki on Tullihallituksen tilastojohtaja ja Mirjami Rajala tulliylitarkastaja. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 4-5/2010.

Ulkomaankauppaa käyvien yritysten omistuspohjaa on Tullihallituksen tilastoinnissa seurattu 2000-luvun alusta lähtien. Kuluneen vuosikymmenen kehitys yritysten omistuspohjassa kertoo oman tarinansa globalisaatiosta: ulkomainen raha pyörittää noin kolmannesta Suomen tavaraviennin arvosta.

______________

Talouspolitiikassa keskustellaan aika-ajoin yritysten omistuksen sijainnin merkityksestä. Asiassa on aiemmin nähty lähinnä peikkoja, puhuttu tytäryhtiötaloudesta ja pelätty tärkeiden toimintojen siirtymistä pois Suomesta. Keskustelun valtavirta on kuitenkin kääntynyt, nyt pikemminkin haikaillaan ulkomaisia investointeja eli juuri omistuksen siirtymistä pois Suomesta. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama selvitysmies professori Vesa Puttonen jopa ehdottaa, että ulkomaisia pääomasijoittajia suosittaisiin helpottamalla niiden verokohtelua. Tavoitteena olisi lisätä yritysten kansainvälistymistä.

Tullihallituksen tilastoinnissa ulkomaankauppaa käyvien yritysten omistuspohjaa on seurattu 2000-luvun alusta lähtien. Kuluneen vuosikymmenen kehitys yritysten omistuspohjassa kertoo oman tarinansa globalisaatiosta: ulkomainen raha pyörittää noin kolmannesta Suomen tavaraviennin arvosta.

Kuvio 1. Ulkomaankaupan jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2000-2009, osuus arvosta


Lähde: Tullihallitus, tilastoyksikkö

Ulkomaalaisomisteisten osuus viennistä kasvanut 2000-luvulla

Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat kasvattaneet osuuttaan ulkomaankaupasta sekä viennissä että tuonnissa (kuvio 1). Vuonna 2000 ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus oli vajaa viidennes viennin kokonaisarvosta, vuonna 2009 osuus oli jo kolmannes. Samaan aikaan erityisesti yksityisten kotimaisten yritysten osuus ulkomaankaupasta on pienentynyt. Vuonna 2000 yksityisten kotimaisten yritysten osuus viennin kokonaisarvosta oli 73 prosenttia. Vuoteen 2009 tultaessa osuus oli enää 60 prosenttia.

Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus tuonnin arvosta on ollut koko 2000-luvun korkeampi kuin niiden osuus viennin arvosta. Vuonna 2000 ulkomaalaisomisteiset yritykset toivat tavaraa 32 prosenttia tuonnin kokonaisarvosta, vuonna 2009 niiden osuus oli noussut 39 prosenttiin. Yksityiset kotimaiset yritykset toivat tavaraa vuonna 2000 yli puolet, 54 prosenttia, tuonnin kokonaisarvosta. Vuonna 2009 niiden osuus tuonnin kokonaisarvosta oli laskenut 45 prosenttiin.

Kuvio 2. Vienti omistajatyypeittäin eri toimialoilla vuonna 2009
(TOL 2008)


Lähde: Tullihallitus, tilastoyksikkö

Kuvio 3. omistajatyypeittäin eri toimialoilla vuonna 2009
(TOL 2008)


Lähde: Tullihallitus, tilastoyksikkö

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.8.2010