Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Ulkomainen raha pyörittää kolmannesta Suomen viennistä

  1. Ulkomaalaisomisteisten osuus viennistä kasvanut 2000-luvulla
  2. Tukku- ja vähittäiskaupassa yli puolet ulkomaankaupasta ulkomaalaisomisteisten hallussa
  3. Ulkomaalaisomisteiset yritykset selvisivät taantumasta paremmin
  4. Taustalla talouden globalisaation eri muodot ja vaiheet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tukku- ja vähittäiskaupassa yli puolet ulkomaankaupasta ulkomaalaisomisteisten hallussa

Vuonna 2009 tavaraviennin kokonaisarvosta lähes 90 prosenttia tuli teollisuustoimialoilta ja noin 10 prosenttia tukku- ja vähittäiskaupasta. Tuonnissa teollisuustoimialojen osuus arvosta oli vajaat puolet, tukku- ja vähittäiskaupan osuus samoin vajaat puolet. Tukku- ja vähittäiskauppa on selvästi ulkomaalaisvaltaisempi kuin koko teollisuustoimiala: tukku- ja vähittäiskaupassa ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus viennistä oli 65 prosenttia. Myös tukku- ja vähittäiskaupan tuonnista niiden osuus oli yli puolet. Teollisuudessa ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus oli sekä viennistä että tuonnista noin 30 prosenttia.

Teollisuustoimialoittain tarkasteltuna ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus viennistä oli tärkeimmillä teollisuustoimialoilla suurin kulkuneuvojen valmistuksessa, 81 prosenttia (Kuviot 2 ja 3). Myös kemianteollisuudessa niiden viennin osuus oli suuri, 39 prosenttia toimialan viennin arvosta.

Yksityisten kotimaisten yritysten osuus oli suurin metsäteollisuudessa, 94 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa yksityisten kotimaisten yritysten osuus oli 69 prosenttia alan viennistä.

Tuonnin osalta ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus oli tärkeimmillä teollisuustoimialoilla vahvinta kulkuneuvojen valmistuksen sekä metalli- ja metallituoteteollisuuden toimialoilla. Kulkuneuvojen valmistuksessa ne kattoivat 68 prosenttia koko toimialan tuonnista, kun taas metalli- ja metallituoteteollisuudessa osuus oli 44 prosenttia.

Yksityisten kotimaisten yritysten keskeisiä tuontitoimialoja olivat samat toimialat kuin viennissä, metsäteollisuus sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuus. Metsäteollisuudessa yksityiset kotimaiset yritykset toivat 87 prosenttia koko toimialan kokonaisarvosta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa niiden osuus kattoi 75 prosenttia koko toimialan tuonnin arvosta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.8.2010