Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

USA:n dynaamisuus jatkaa hiipumistaan

  1. Tuottavuuskasvun suuri aalto tuli ja meni
  2. Työpaikkojen uusiutumistahti on hiipunut...
  3. ... ja samoin tuotantoyksiköiden
  4. "Luovaa tuhoa" vai "luonnin aiheuttamaa tuhoa"
  5. Pyöröovi käynyt USA:ssa ja Suomessa
  6. USA:n näkymät huolestuttavat
  7. Miltä tilanne näyttää Suomessa?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Mika Maliranta on tutkimusjohtajana Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa ja professorina Jyväskylän yliopistossa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 6/2010.

Sekä uusien työpaikkojen luonti että vanhojen työpaikkojen tuho ovat vähentyneet USA:ssa jo 1990-luvun lopulta lähtien. Samalla myös tuottavuuden luonti on ehtynyt. Vaikka Suomessa ei ole ollut vielä nähtävissä näitä taloudellisen elinvoiman hiipumisen merkkejä, USA:n kehitys antaa aihetta huoleen myös meillä.
_______________________________

Nyt kun talouskehityksen suunnat ja jopa talousteoriat ovat jatkuvan uudelleenarvioinnin kohteena, jotkut asiat sentään vaikuttavat pysyviltä ja kiistattomilta.

Yhtenä totuutena on pidetty sitä, että talouskehitys on muuttumassa yhä dynaamisemmaksi ns. mikrotasolla eli yritys-, toimipaikka- ja työntekijätasolla. Selityksenä on globalisaatio sekä tieto- ja viestintäteknologian huima kehitys. Työpaikkoja tuhoutuu entistä kiivaampaan tahtiin, kun yritykset automatisoivat toimintojaan tai siirtävät niitä ulkomaille. Tämän seurauksena yritysten elinkaaret ja työntekijöiden työsuhteet lyhenevät.

Toinen selvä totuus näyttäisi olevan se, että USA:ssa mikrotason dynamiikka on erityisen intensiivistä. Tämä näyttäisi olevan sopusoinnussa sen näkemyksen kanssa, että USA:ssa on paljon kasvuhakuisia yrityksiä. Ne lisäävät nopeasti työvoimaansa eli luovat paljon uusia työpaikkoja. Samalla toiset yritykset parantavat tehokkuuttaan vähentämällä väkeään, eli tuhoamalla työpaikkoja. USA:n dynaamisuuden taustalla on ajateltu olevan yrittäjyyden hyvät kannustimet, kireä kilpailu, tehokkaat rahoitusmarkkinat ja työmarkkinoiden vähäinen sääntely.

Tarkempi analyysi kuitenkin kertoo, että jopa nuo totuudet ovat vähintäänkin kiistanalaisia. Kyseenalaistaja ei tällä kertaa ole finanssikriisi vaan puhutaan selvästi pidemmistä trendeistä. Kyse ei ole myöskään mistään Suomea tai Eurooppaa koskevasta erityisongelmasta. Nimenomaan USA:ssa dynaamisuus on hiipunut jo vähintään 10 vuotta tai jopa vieläkin kauemmin.

Tuottavuuskasvun suuri aalto tuli ja meni

Onko siis 1990-luvun puolivälissä käynnistynyt tieto- ja viestintäteknologian vallankumouksen käynnistämä ns. "luova tuho" ohi? Jos on, tuottavuuden kansainvälinen eturintama etenee tulevina vuosina aikaisempaa hitaammin. Silloin Suomen on hyvin vaikea pitää yllä viime vuosiin saakka jatkunutta poikkeuksellisen nopeaa tuottavuuskasvuaan.

Tieto&trendit-lehden numeron 2007/8 artikkelissa todettiin, että USA:n yrityssektorin työn tuottavuuden kasvun trendi oli alentunut 2000-luvun alkuvuosista vuoden 2007 toiselle neljännekselle saakka. Tarkastelu koski siis aikaa ennen nykyistä finanssikriisiä ja siihen liittyvää taantumaa, joka virallisesti käynnistyi USA:ssa vuoden 2007 joulukuussa. Tuottavuuden kasvu ei noussut myöskään seuraavina parina vuotena lähellekään kymmenen vuoden takaisia huippulukemia (Kuvio 1). USA:n tuottavuuskasvun suuri aalto on siis ohi - ainakin tältä erää.

Kuvio 1. Työn tuottavuuden vuosikasvu USA:n yrityssektorilla (pl. rahoitus)

Lähde: Lähde: Bureau of Labor Statistics

Tuottavuuskasvun äskettäinen aivan hienoinen kiihtyminen selittyy pitkälti sillä, että tehtyjen työtuntien määrä on voimakkaasti vähentynyt. Voisi ajatella, että kyse on "luovasta tuhosta": suuri määrä heikon tuottavuuden työpaikkoja on tuhoutunut ja sen johdosta keskimääräinen tuottavuus on noussut. Jos selitys on totta, nämä tuottavuusnumerot eivät antaisi aihetta vähäiseenkään optimismiin. Vaikutus on tällöin väliaikainen ja talouskasvun kannalta yhdentekevä, koska tuottavuuskasvu ei perustu tuotantokapasiteetin määrälliseen tai laadulliseen kasvuun.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.9.2010