Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Miten Suomi selviää?

  1. Suomi meni kovempaa ja putosi korkeammalta
  2. Viennin romahdus puri Suomea rankasti
  3. Taantuma ruokkii työttömyyttä
  4. Elinkeinorakenne mullistunut nopeasti
  5. Selkäranka murtumassa?
  6. Yrityksillä EU-maissa kovia haasteita
  7. Teollisuus tärkeä Suomelle
    - yksityisellä palvelusektorilla kasvunvaraa
  8. Yrityspalvelut kasvun moottorina

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuus tärkeä Suomelle
- yksityisellä palvelusektorilla kasvunvaraa

Suomen yksityisen sektorin elinkeinorakenne poikkeaa jo karkeallakin tasolla selvästi muista EU-maista. Suomessa teollisuuden merkitys korostuu, kun taas yksityisten palvelujen osuus (43 %) taloudessa on selvästi vähäisempi kuin muissa maissa keskimäärin (49 %). Suomessa ja Saksassa teollisuus vastaa noin 22 prosenttia bkt:sta, mutta yksityisten palvelujen osuus Saksassa on suurempi kuin Suomessa (Kuvio 3).

Kuvio 3. Teollisuuden ja yksityisten palvelujen osuus bkt:sta eräissä maissa 2007, %

Lähde: EU komissio, EU industrial structure 2009.

Myös pohjoismaisessa vertailussa Suomi on huomattavasti heikompi kuin Ruotsi ja Tanska yksityisten palvelujen tuotannossa - mutta vahvempi teollisuudessa. Tanskassa teollisuuden osuus on enää noin 15 prosenttia taloudesta, kun yksityisten palvelujen osuus on jo lähes puolet bkt:sta. Tilanne on samankaltainen EU-maissa keskimäärin ja esimerkiksi Hollannissa jo yli puolet bkt:sta on lähtöisin yksityisistä palveluista.

Teollisuustuotantoon perustuva tavaravienti vastaa noin neljästä viidenneksestä Suomen kokonaisviennistä ja erilaisten palvelujen vienti lopusta viidenneksestä. Viennin kannalta teollisuus on ylivertainen palveluihin verrattuna, mutta myös haavoittuvainen kansainvälisille suhdanteille. Viimeaikaisen kehityksen perusteella on ilmeistä, että tuotantorakenteeltaan erikoistuneet avoimet taloudet - kuten Suomi - ovat erityisen herkkiä ulkoisille häiriötekijöille.

On hyvä pitää mielessä, että rajanveto teollisuuden ja palvelujen välillä käy yhä haasteellisemmaksi etenkin monikansallisten yritysten toimintamallien monimutkaistuessa. Hyödykkeiden ja palvelujen tuotanto on yhä useammin ja tiiviimmin sidoksissa toisiinsa. Monet periaatteessa teollisuuteen kuuluvat yritykset tuottavat yhä useammin myös erilaisia palveluita asiakkailleen, kuten rahoitus, huolto ja ylläpito.

_________________________

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.9.2010