Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus II/2010

  1. Teollisuuden suhdannetilanne ja näkymät
  2. Tuotanto kasvoi sekä Euroopassa että USA:ssa
  3. Liikevaihto ja tuottajahinnat nousussa
  4. Teollisuuden avoimet työpaikat lisääntyivät
  5. Teollisuusyritysten näkymät aiempaa paremmat
  6. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
  7. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuusyritysten näkymät aiempaa paremmat

Tilastokeskuksen julkaiseman uusia tilauksia kuvaavan tilaston mukaan on teollisuuden uusien tilausten kehityksessä tapahtunut alkuvuoden aikana selkeä käänne parempaan. Koko teollisuuden osalta uudet tilaukset kasvoivat vuoden 2010 toisella neljänneksellä 32,1 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ensimmäisellä neljänneksellä uusien tilausten arvo kasvoi 9,5 prosenttia.

Uudet tilaukset kasvoivat kaikilla päätoimialoilla. Metsäteollisuuden myönteinen kehitys näkyi myös uusien tilauksien osalta. Ne kasvoivat tämän vuoden toisella neljänneksellä 36,3 prosenttia vuoden takaisesta. Myös metalliteollisuus on saanut uusia tilauksia runsaat 33 prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Kemianteollisuuden uudet tilaukset kasvoivat lähes 19 prosenttia vuoden takaisesta.

Myös elinkeinoelämän keskusliiton elokuussa julkaiseman suhdannebarometrin mukaan teollisuuden suhdannenäkymät ovat parantuneet huomattavasti. Matalalta tasolta on noustu lähes keskimääräiseen. Suhdannebarometrin mukaan näkymät lähikuukausille ovat myös hyvät. Heinäkuussa toteutetussa kyselyssä 8 prosenttia vastaajista ennusti suhdanteen muuttuvan tulevaisuudessa heikompaan suuntaan. Sen sijaan 24 prosenttia vastaajista ennakoi suhdannetilanteen paranevan jatkossa. Huhtikuun kyselyssä vastaava saldoluku oli peräti 34 prosenttia.

Kuvio 5. Teollisuuden uudet tilaukset sekä teollisuuden suhdanneodotukset

Vuoden 2010 kolmatta neljännestä käsittelevä teollisuuden toimialakatsaus ilmestyy 14.1.2011.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.9.2010