Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kovenevaan kilpailuun vastataan koulutuksella ja innovoinnilla

  1. EU:n kilpailukyky koetuksella
  2. Ykköskouluttaja - mutta kuinka kauan?
  3. Suomi kärkeä t&k-toiminnassa
  4. Tietotekniikka tiivistää kilpailua
  5. Liiketoimintamallit muuttuvat
  6. Kilpailukyky kansainvälisessä vertailussa
  7. Lisää kasvua - EU reagoi 2020-strategialla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tietotekniikka tiivistää kilpailua

Yksi suurimmista viime vuosikymmenen aikana talouteen vaikuttaneista tekijöistä oli tieto- ja viestintätekniikan vallankumous. Uuden teknologian omaksuminen on vaikuttanut myös yritysten toimintatapoihin ja organisaatioon sekä tehostanut yritysten toimintoja moni tavoin. Tietotekniset sovellukset ja infrastruktuuri ovat keskeisiä myös kilpailukyvyn kannalta.

Tieto- ja viestintätekniikan optimaalinen hyödyntäminen edellyttää myös muita investointeja, kuten työvoiman koulutusta, muutoksia organisaatiossa tai uusia strategioita. Kiristyvän kilpailun markkinoilla yritykset eivät voi vain itse hyödyntää tietotekniikkainvestointien tarjoamia etuja, vaan ne jaetaan asiakkaiden kanssa tarjoamalla alempia hintoja tai parempaa palvelua.

Investoinnit tietotekniikkaan ja siihen liittyvään infrastruktuuriin - kuten tietoverkkoihin - luovat kansallisista lähtökohdista yrityksille perusedellytykset toimia. Maat joutuvat yhä enemmän myös kilpailemaan yrityksistä ja työpaikoista. Tällöin tarjolla oleva infrastruktuuri on valttia.

Suomi sijoittuu informaatioteknologiamenoissaan bkt:hen suhteutettuna EU-maiden kärkijoukkoon. Menojen osuus Suomessa vuonna 2006 ja 2009 (arvio) oli 3,3 prosenttia, kun EU27-keskiarvo jäi 2,5 prosentin tuntumaan (Kuvio 4). Useissa EU-maissa - kuten Saksassa ja Ranskassa - informaatioteknologiaan käytettiin noin 1,5 prosenttia bkt:sta.

Kuvio 4. Informaatioteknologiamenojen osuus bkt:sta

Lähde: Eurostat, New Cronos.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.11.2010