Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kovenevaan kilpailuun vastataan koulutuksella ja innovoinnilla

  1. EU:n kilpailukyky koetuksella
  2. Ykköskouluttaja - mutta kuinka kauan?
  3. Suomi kärkeä t&k-toiminnassa
  4. Tietotekniikka tiivistää kilpailua
  5. Liiketoimintamallit muuttuvat
  6. Kilpailukyky kansainvälisessä vertailussa
  7. Lisää kasvua - EU reagoi 2020-strategialla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Liiketoimintamallit muuttuvat

Uusi viestintäteknologia laajakaistayhteyksineen mahdollistaa tiedon siirron ja jakelun eri puolille maailmaa yhä nopeammin ja pienemmin kustannuksin. Internetin käyttö tiedonhankinnan, markkinoinnin ja viestinnän välineenä on laajalti levinnyt yritysmaailmassa.

EU-maissa keskimäärin 83 prosentilla yli 10 hengen yrityksistä oli laajakaistayhteys - Suomessa 94 prosentilla. Erityisesti Pohjoismaat ovat olleet maailmankin mittakaavassa edelläkävijöitä internetin käytössä, ja laajakaistayhteydet ovat selvästi EU-keskiarvoa yleisempiä.

Parempaa kilpailukykyä ja menestystä tavoitteleville yrityksille ei riitä yksin uuden teknologian sekä siihen liittyvän tietotaidon hankkiminen, vaan uudentyyppinen toimintaympäristö edellyttää myös yrityksen liiketoimintaprosessien uudelleenharkintaa ja päivittämistä. Verkostoituminen, sähköinen asiointi sekä ostot ja myynnit internetin välityksellä lienevät tärkeimpiä nykyaikaisen tietotekniikan mahdollistamista ilmiöistä.

Lähteet:

Euroopan Komissio 2010: EU 2020, A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

Euroopan Komissio 2009: EU Industrial Structure 2009: Perfomance and competitiveness.

Euroopan Komissio 2010: European Innovation Scoreboard (EIS) 2009.

Eurostat: Science, technology and innovation in Europe 2010.

OECD: Maddison: Historical Statistics - aineiston laskelmat.

OECD: Education at a Glance 2010.

OECD: The 2010 Perspectives on Global Development: Shifting Wealth.

World Economic Forum (WEF): The Global Competitiveness Report 2010 - 2011.

________________________

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.11.2010