Sosiaalinen media vahvasti läsnä nuorten arjessa

  1. Asioiden hoitoa, tiedonhakua ja medioiden seuraamista
  2. Median sosiaalisuutta ja sosiaalista mediaa
  3. Jo joka viides seuraa päivittäin yhteisöpalveluja
  4. Verkkokaupasta ostetaan etenkin palveluja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Median sosiaalisuutta ja sosiaalista mediaa

Internetin myötä sisältöjen julkaisemiseen ja kuluttamiseen on tullut uudenlaisia piirteitä. Internet tarjoaa periaatteessa kaikille mahdollisuuden julkaista tuotoksiaan kuten tekstejä, kuvia, musiikkia ja videoita. Julkaisemisen foorumit ja muodot ovat mitä moninaisimmat. Osa niistä on organisoitunut yhdessä (esim. wikipediat) ja osa yksin tehtäväksi (esim. henkilökohtainen blogi). Nämä julkaisemisen uudet tavat muodostavat osan sosiaaliseksi mediaksi kutsutusta ilmiöstä.

Myös verkossa toimivat joukkoviestimet ovat ottaneet käyttöönsä sosiaalisen median piirteitä esimerkiksi tarjoamalla yleisölleen mahdollisuuden keskustella niissä julkaistuista uutisista. Näin medioiden yleisö tuottaa osan niiden sisällöstä. Tällaisten keskustelujen seuraaminen on jo melko yleistä. 45 prosenttia 16–74-vuotiaista oli viimeisen kolmen kuukauden aikana lukenut uutisista käytäviä keskusteluja televisiokanavien ja verkkolehtien sivuilla. Miehet ovat hieman kiinnostuneempia verkkokeskusteluista kuin naiset. Keskustelujen seuraaminen on myös jossain määrin ikäsidonnaista – nuoremmat ikäryhmät lukevat niitä yleisemmin kuin vanhemmat. Verkkokeskusteluja ei kuitenkaan seurata kovin säännöllisesti. Vain 12 prosenttia 16–74-vuotiaista lukee niitä päivittäin.

Myös blogit ovat osa uudenlaista julkaisemista. Suomalaiset seuraavat blogeja melko yleisesti. Niitä oli viimeisen kolmen kuukauden aikana lukenut 40 prosenttia suomalaisista. Blogien lukeminen on voimakkaammin ikäsidonnaista kuin uutisista käytävien keskustelujen seuraaminen eli nuoret seuraavat niitä ahkerammin. Omien mielipiteiden tai tekstien julkaiseminen on huomattavasti harvinaisempaa kuin muiden tuotoksien seuraaminen. Uutisista käytävään keskusteluun oli itse osallistunut vain kuusi prosenttia 16–74-vuotiaista. Vastaavasti toisen henkilön blogiin oli kommentteja kirjoittanut 12 prosenttia mutta omaa blogia pitänyt vain 3 prosenttia. Ylipäätään jollekin keskustelufoorumeille – mistä tahansa aiheesta – oli kirjoittanut tutkimuksen vastaajista joka viides.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.12.2010