Sosiaalinen media vahvasti läsnä nuorten arjessa

  1. Asioiden hoitoa, tiedonhakua ja medioiden seuraamista
  2. Median sosiaalisuutta ja sosiaalista mediaa
  3. Jo joka viides seuraa päivittäin yhteisöpalveluja
  4. Verkkokaupasta ostetaan etenkin palveluja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Verkkokaupasta ostetaan etenkin palveluja

Ostokset ja erilaiset hankinnat ovat osa yleisempää asioiden hoitoa netissä. Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan 59 prosenttia 16–74-vuotiaista suomalaisista oli ostanut internetin kautta jotain omaan tai kotitaloutensa käyttöön viimeisten 12 kuukauden aikana. Viimeisten kolmen kuukauden aikana nettiostoksia oli tehnyt 41 prosenttia.

Nuoret aikuiset käyttävät internetiä ostoksiin yleisemmin kuin vanhemmat ikäryhmät (kuvio 4). Lähes yhdeksän kymmenestä 25–34-vuotiaasta oli ostanut netistä jotain viimeisen vuoden aikana, mutta 45–54-vuotiaista vain kaksi kolmesta.

Kuvio 4. Internetin kautta ostamisen ja tilaamisen yleisyys iän mukaan 2010

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus, Tilastokeskus.

Internet sopii erityisen hyvin palvelujen kauppaan (taulukko 3). Yleisimmin verkosta ostetaankin pääsylippuja ja matkailupalveluita. 32 prosenttia 16–74-vuotiaista suomalaisista oli vuoden aikana ostanut pääsylippuja teatteriin, konsertteihin, elokuviin ja vastaaviin tilaisuuksiin. Yhtä moni oli ostanut majoituspalveluja sekä muita matkailuun liittyviä palveluita kuten matkalippuja. Netistä ostetaan myös tavaroita, mutta ei aivan yhtä yleisesti kuin pääsylippuja ja matkailupalveluja. Yleisimpiä nettikaupoista ostettuja tavaroita ovat vaatteet ja kengät. Niitä oli ostanut joka neljäs vastaaja.

Taulukko 3. Internetin kautta ostetut tuotteet ja palvelut sukupuolen mukaan 2010, %-osuus koko väestöstä

Ostanut viimeisten 12 kuukauden aikana naiset miehet yhteensä
Majoituspalveluja 32 32 32
Muita matkailuun liittyviä palveluita 32 32 32
Pääsylippuja teatteriin, konsertteihin, elokuviin tai vastaaviin 33 30 32
Veikkauksen rahapelejä 17 29 23
Muihin harrastuksiin liittyviä tuotteita 15 26 21
Kulutuselektroniikkaa tai kodinkoneita 10 23 17
Kirjoja, lehtiä tai verkko-opiskelumateriaalia 24 20 22
Musiikkia 14 19 16
Tietokoneita tai niiden oheislaitteita 7 19 13
Urheiluharrastuksiin liittyviä tuotteita 10 16 13
Vaatteita tai kenkiä 34 16 25
Valokuvaukseen liittyviä tuotteita tai palveluja 19 15 17
Autoiluun liittyviä tuotteita 3 14 9
Tietokoneohjelmia ei sisällä pelikonsoli- ja tietokonepelejä 6 14 10
Pelikonsoli- tai tietokonepelejä 5 13 9
Tietoliikennepalveluita 6 12 9
Elokuvia 8 12 10
Osakkeita, arvopapereita tai rahastosijoituksia 5 11 8
Kodin tekstiilejä, huonekaluja tai leluja 21 11 16
Pääsylippuja urheilutapahtumiin 5 10 8
Vakuutuksia 6 9 8
Terveyden- tai kauneudenhoitoon liittyviä tuotteita 17 5 11
Elintarvikkeita 1 1 1

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus, Tilastokeskus.

Sukupuolten välillä ei ole juurikaan eroa verkko-ostosten yleisyydessä, mutta ostetut tuotteet ja palvelut eroavat jossain määrin. Yleisimpiä nettihankintoja eli pääsylippuja ja matkailupalveluja miehet ja naiset ostavat yhtä yleisesti, mutta esimerkiksi vaatteita ja kenkiä naiset (34 %) ostavat yleisemmin kuin miehet (16 %). Myös kodintekstiilit ja huonekalut ovat tyypillisemmin naisten hankintoja, samoin terveyden- ja kauneudenhoitotuotteet. Miehet taas ostavat kulutuselektroniikkaa, tietotekniikkaa ja harrastuksiin liittyviä tuotteita yleisemmin kuin naiset. Erot heijastelevat toisaalta eroja sukupuolten kulutuksessa ylipäätään, mutta myös kotitalouksien työnjakoa siinä, kuka hoitaa eri asioiden hankinnat.

 

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.12.2010