Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus III/2010

  1. Talonrakentaminen yhä kasvussa
  2. Valmistuneiden asuntojen määrä kasvussa
  3. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto yhä laskussa
  4. Rakennuskustannusten kasvu jatkuu tasaisena
  5. Uusien asuntojen rakentaminen hyvässä vauhdissa
  6. Rakentamisen työllisyystilanne on parantunut
  7. Rakennusteollisuuden suhdannenäkymät pitkän aikavälin keskiarvotasolla
  8. Kuluttajien luottamus Suomen talouteen vahvistui
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Ville Koskinen (09) 1734 2665
Sähköposti:
rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Talonrakentaminen yhä kasvussa

Rakennusyritysten toiminta pysyi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vireänä. Toimialan liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 3,0 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan kolmen kuukauden jaksoon verrattuna. Kasvu jatkui edellistä neljännestä hitaampana, sillä toisella neljänneksellä rakentamisyritykset kasvattivat liikevaihtoa peräti 9 prosenttia. Talonrakentamisesta ja erikoistuneesta rakennustoiminnasta poiketen maa- ja vesirakentamisen liikevaihto supistui yhä.

Uudisrakentamisen volyymin vuoden toisella neljänneksellä alkanut kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä. Volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 26,8 prosenttia edellisen vuoden heinä-syyskuuhun verrattuna. Kasvuun vaikutti etenkin asuinrakentamisen kiihtyminen. Asuinrakentamisen volyymi onkin jo kohonnut taantumaa edeltäviä vuosia korkeammaksi. Myös liike- ja toimistorakentaminen on piristynyt hieman vuoden 2009 pohjalukemista. Liike- ja toimistorakentamisen volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 3,7 prosenttia edellisen vuoden vertailuajankohdasta.

Halukkuus toimitilarakentamiseen on vielä vähäinen. Kun tammi-syyskuussa kaikkien rakennusten lupakuutioiden määrä kasvoi 5 prosenttia edellisestä vuodesta, liike- ja toimistorakennusten lupakuutiot vähenivät 18 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Asuinrakennusten lupakuutioiden määrä kasvoi 40 prosenttia ja julkisten palvelurakennusten 19 prosenttia.

Rakennustoiminnan lisääntyminen on heijastunut myönteisesti rakentamisen työllisyystilanteeseen. Kun vuoden toisella neljänneksellä rakentamisen työllisten määrä oli laskussa, kasvoi rakentamisen työllisyys kolmantena neljänneksenä reilut kaksi prosenttia. Myös tehdyt työtunnit olivat kasvussa. Talonrakentamisessa työllisten määrä kasvoi muuta rakentamista nopeammin, yli 6 prosenttia. Rakentamisen avoimien työpaikkojen määrä pysyi kolmannella neljänneksellä vuoden toisen neljänneksen tasolla, mikä merkitsee 10 prosentin kasvua viime vuodesta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2011