Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Pk-yritykset selvisivät talouskriisistä pelättyä paremmin

  1. Saneerausta ja sinnittelyä
  2. Barometrit näyttävät suuntaa
  3. Investointeja mietitään

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Barometrit näyttävät suuntaa

Erilaiset yritysbarometrit pystyivät ennakoimaan yritysten nousua taantuman pohjalta varsin hyvin. Esimerkiksi Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometriin viime vuoden alussa vastanneet lähes 4 000 yrittäjää näkivät talouden kohenevan selvästi vuoden 2010 aikana: suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku nousi selvästi pitkän ajan keskiarvon yläpuolelle, vaikka yleinen talouskehitys vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä oli vielä varsin heikkoa.

Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometrissa kysytään lähes 4 000 yritykseltä, miten ne näkevät suhdanteiden, oman liikevaihtonsa, investointiensa ja muiden keskeisten liiketoimintatekijöiden muuttuvan seuraavien 12 kuukauden aikana. Nykytaloudessa 12 kuukautta on melko pitkä jakso, johon ehtii osua monenlaisia muutoksia. Barometrin tyyppisissä kyselyissä 12 kuukauden odotuksiin kasaantuu siksi myös jonkinlainen määrä optimismia – ainakin taantuman pohjalla. "Kyllä tämän täytyy vuoden kuluessa kääntyä paremmaksi", ajattelee ja toivoo moni barometrin vastaaja.

Barometrien saldolukuja tulkittaessa on vielä huomattava, että ne kertovat muutoksen suunnasta, eivät tasosta, jolle esimerkiksi liikevaihdon odotetaan euroissa yltävän. Siksi ensimmäiset korkeat saldoluvut talouskriisin jälkeen eivät vielä tarkoita sitä, että yritysten talous on normalisoitunut.

Erot odotusten ja vallitsevan tilanteen välillä tulevat selviksi, kun verrataan odotusten saldolukuja vaikkapa yritysten maksuongelmien yleisyyteen. Pitkin viime vuotta kahtiajako oli selvä: odotukset olivat jo korkealla, mutta yritysten oma kassa tiukoilla.

Alkaneelle vuodelle yritysten odotukset ovat pääsääntöisesti varsin positiiviset. Odotuksien perusteella Suomen talouskasvu ei viime vuoden jälkipuolen vauhdista nopeudu, mutta kohtuullisen vakaa liiketoimintaolojen paraneminen jatkuu.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.2.2011