Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Pk-yritykset selvisivät talouskriisistä pelättyä paremmin

  1. Saneerausta ja sinnittelyä
  2. Barometrit näyttävät suuntaa
  3. Investointeja mietitään

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Investointeja mietitään

Ainoa yritystoiminnan mittari, joka barometreissä edelleen laahaa jäljessä, on arvio investointien kehityksestä. Tuotannon ja liikevaihdon nähdään lähitulevaisuudessa kasvavan, mutta investointisuunnitelmat ovat varovaiset.

Nykyoloissa yrityksillä on muutama keskeinen pidäke investoinneille. Niille ei ole joko tarvetta, varaa tai halua. Joillakin yrityksillä investointeja rajoittaa yksi mainituista tekijöistä, joillakin kaikki kolme.

Syvän suhdannekuopan jälkeen on ymmärrettävää, että suurella osalla yrityksiä on käyttämätöntä tuotantokapasiteettia. Kilpailutilanne on muuttunut ja osa asiakkaista on voinut poistua markkinoilta kokonaan. Käyttöaste halutaan nostaa nykyistä korkeammaksi ennen laajennusinvestointien aloittamista.

Monilla yrityksillä pudonnut liikevaihto on kiristänyt maksuvalmiutta ja siksi investointeihin ei helposti ole mahdollisuuksia. Myös pankkitoiminnan kiristyvä kansainvälinen säätely alkaa näkyä yritysluottojen ehdoissa – marginaaleissa ja saatavuudessa.

Investointihaluja jarruttelee myös kaiken aikaa vellova verokeskustelu. Kun investointien tuottoa tavoitellaan useiden vuosien aikajänteellä, vaikuttaa yrityksessä tänään tehtävään päätökseen arvio siitä, miten yritysten voittoa ja jakamia osinkoja kohdellaan lähivuosina verotuksessa.

Yhteisöveroon on kaavailtu kevennystä, mutta osinkotulojen – sekä pörssiyhtiöiden että listaamattomien yritysten maksamien – verotukseen kiristystä. Varsinkin pk-yrityksissä yhteisövero ja listaamattomien yhtiöiden jakamien osinkojen verotus muodostavat omistajayrittäjien näkökulmasta kiinteän kokonaisuuden. Tämä kokonaisuus ratkaisee sen, onko yrittäjäriskin kantaminen ja varallisuuden kartuttaminen yritykseen kannustavaa vai ei.

Nykymaailmassa talouspolitiikka on suurelta osin elinkeinopolitiikkaa. Sen tavoitteena on vakaan ja pelisäännöiltään pitkäjänteisen ja reilun toimintaympäristön luominen yrityksille. Menneisiin vuosikymmeniin verrattuna talouspolitiikan vaikutusvalta on monelta osin kaventunut. Silti vakaiden olosuhteiden tavoittelu on erittäin tärkeää. Se ratkaisee osaltaan sen, kertyykö talouteemme riittävästi kotimaisia investointeja, kannattavaa yritystoimintaa ja sitä kautta työtä ja aineellista vaurautta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.2.2011