Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kansalaisten tiedot ja taidot puntarissa

  1. OECD:n koulutustutkimusten pitkä perinne
  2. Tutkimuksella selvitetään työmarkkinoiden vaatimaa osaamista
  3. PIAACissa mitataan lukutaitoa, numerolukutaitoa ja ongelmanratkaisukykyä
  4. Kohtaavatko työtaitojen kysyntä ja tarjonta?
  5. Tarkastelussa tasa-arvon toteutuminen
  6. Tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomiota myös monipuolisiin kanssakäymisen ja itsensätoteuttamisen taitoihin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tutkimuksella selvitetään työmarkkinoiden vaatimaa osaamista

Koska aikuisväestön kykyjä selvittävien tutkimusten keskeinen anti on ollut arvioida maiden koulujärjestelmien toimivuutta ja koulutuspolitiikan onnistumista, niissä on keskitytty tutkimaan suhteellisen suppeaa mitattavissa olevaa osaa ihmisen taidoista kuten luku- ja numerolukutaitoa. Näistä tutkimuksista on "kokonaisosaamisen" arvioinnin kannalta puuttunut oleellisia osa-alueita, kuten tiimityötaidot, käytännön kognitiiviset taidot sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot. PIAAC on yritys laajentaa mitattavan osaamisen aluetta muun muassa tietoteknisessä ympäristössä tapahtuvan ongelmanratkaisun suuntaan (Stiglitz ym. 2009).

PIAAC-tutkimuksen suunnittelun lähtökohdat ovat pohjimmiltaan taloudellisia. Kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttäminen, työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen ja väestön ikääntymisen tuomat haasteet edellyttävät väestön taitojen ja osaamisen mittaamista ja kehittämistä. Tutkimus tuottaa lisätietoa ja ymmärrystä koulutuksen ja elinikäisen oppimisen yhteyksistä työllistymiseen ja työmarkkinoilla menestymiseen sekä antaa mahdollisuuksia tarkemmin kohdennetun koulutus- ja työvoimapolitiikan suunnitteluun (Weijola 2010). PIAACissa on tarkoitus aiempaa laaja-alaisemmin mitata suoraan aikuisväestön osaamisen tasoa sekä sellaisia kognitiivisia taitoja ja kykyjä, jotka ovat yhteydessä yksilön henkilökohtaiseen ja yhteiskunnalliseen menestymiseen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.5.2011