Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kansalaisten tiedot ja taidot puntarissa

  1. OECD:n koulutustutkimusten pitkä perinne
  2. Tutkimuksella selvitetään työmarkkinoiden vaatimaa osaamista
  3. PIAACissa mitataan lukutaitoa, numerolukutaitoa ja ongelmanratkaisukykyä
  4. Kohtaavatko työtaitojen kysyntä ja tarjonta?
  5. Tarkastelussa tasa-arvon toteutuminen
  6. Tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomiota myös monipuolisiin kanssakäymisen ja itsensätoteuttamisen taitoihin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kohtaavatko työtaitojen kysyntä ja tarjonta?

Taustahaastatteluun on sisällytetty niin kutsuttu JRA-kokonaisuus (Job Requirement Approach), jolla työssä vaadittavia taitoja ja osaamista arvioidaan epäsuorasti. Samankaltainen kokonaisuus on aiemmin sisältynyt muun muassa British Skills Surveyhin. Sen tarkoituksena on mitata todellista toimintaa ja taitojen käytön useutta, ei niinkään kokemusta taitojen tärkeydestä tietyssä työtehtävässä (OECD 2009d).

Tutkimukseen osallistuvilta kysytään kuinka paljon he käyttävät työssään luku-, kirjoitus- ja numerolukutaitoa sekä tietoteknisiä ja ongelmanratkaisutaitoja. Näiden lisäksi kyselyssä selvitetään muuta työssä edellytettävää osaamista kuten vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Jos suoraa osaamista koskevat tehtävät edustavat vastaajan "omia taitoja" eli sitä, mitä yksilöllä on "tarjota" suoriutuakseen työelämässä ja nyky-yhteiskunnassa, niin JRA-osuudella mitataan niitä taitoja, jotka määräytyvät vastaajien mielestä työn perusteella.

Työssä vaadittavat taidot edustavat näin ollen osaamisen kysyntää (OECD 2009d) eli peilaavat työelämän odotuksia. Mittarien avulla tarkennetaan kuvaa siitä, millaisia taitoja työpaikoilla edellytetään ja siten kohdennetaan osaamista edistäviä koulutuspoliittisia toimia. On kiinnostavaa selvittää, kohtaako tarjolla oleva osaaminen työelämän vaatimukset ja millaisia yhteensopimattomuustilanteita syntyy.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.5.2011