Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kansalaisten tiedot ja taidot puntarissa

  1. OECD:n koulutustutkimusten pitkä perinne
  2. Tutkimuksella selvitetään työmarkkinoiden vaatimaa osaamista
  3. PIAACissa mitataan lukutaitoa, numerolukutaitoa ja ongelmanratkaisukykyä
  4. Kohtaavatko työtaitojen kysyntä ja tarjonta?
  5. Tarkastelussa tasa-arvon toteutuminen
  6. Tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomiota myös monipuolisiin kanssakäymisen ja itsensätoteuttamisen taitoihin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tarkastelussa tasa-arvon toteutuminen

Miten mitattavat taidot jakaantuvat väestöryhmittäin? Tähän kysymykseen saadaan vastauksia PIAAC-aineiston demografisten taustatietojen avulla. Lisävalaistusta haetaan taustahaastattelun kysymyksillä koulutuksesta, aikuiskoulutukseen osallistumisesta sekä nykyisestä työstä ja työhistoriasta. Taitojen jakaantumisen selvittäminen väestön eri osaryhmissä on erityisen tärkeää tasa-arvon näkökulmasta.

Suomalainen koululaitos perustuu koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuuden periaatteelle, ja nyt saatavan aineiston perusteella voidaan tarkastella tämän periaatteen toteutumista. Samalla saadaan käsitys suomalaisten osaamisesta ja tuloksia voidaan verrata muiden maiden vastaaviin tuloksiin. Koska tutkimus sisältää joitakin samoja tehtäviä kuin aiemmat lukutaitotutkimukset, myös ajallinen vertailu on mahdollista.

Miksi mitattavat taidot ovat tärkeitä? Tämä on tutkimuksen toinen keskeinen kysymys. Saadulla aineistolla voidaan tarkastella osaamisen yhteyttä muun muassa työllisyyteen, työelämässä menestymiseen ja tuloihin. Ovatko taidoiltaan heikommat kansalaiset kokeneet ongelmia työllistymisessä ja voiko hyvillä taidoilla kompensoida puutteellista koulutusta? Nämä ovat esimerkkejä kysymyksistä, joihin tutkimuksella etsitään vastauksia.

Kolmannen teeman muodostavat taitojen kehittymiseen ja heikkenemiseen yhteydessä olevat tekijät ja niiden selvittäminen. Tämä edellyttää sitä, että taitojen ja henkilökohtaisen suoriutumisen välillä havaitaan yhteys, jonka jälkeen voidaan kysyä, mitkä tekijät ovat taitojen ja osaamisen kehittymisen kannalta tärkeitä ja ovatko näiden tekijöiden vaikutukset samanlaisia eri väestöryhmissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.5.2011