Keskiarvo auttaa ymmärtämään yhteiskunnallisten ilmiöiden säännönmukaisuuksia

  1. Yhteiskunnallisten lainmukaisuuksien aktiivista etsintää
  2. Käänteentekevä keskiarvoihmisen käsite
  3. Ensimmäinen "sosiaalinen laki"
  4. Kriminologinen tutkimus edisti tilastotieteen kehitystä
  5. Tilastollisen vaihtelun tutkija
  6. Tilastollisen keskiarvon merkitys

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Käänteentekevä keskiarvoihmisen käsite

Quetelet'n maailmankäsitys oli deterministinen, jopa kohtalonuskoinen. Hän kehitti tilastollisten jakaumien pohjalta idean keskiarvoihmisestä (l'homme moyen), jollaiseksi ihminen oli alun perin hänen käsityksensä mukaan "tarkoitettu". Jakaumat olivat mittausvirheiden kaltaisia virheitä: "Jos havaitsemme [normaalijakauman] luonnossa, se johtuu siitä, että luonto tähtäsi tiettyyn tavoitteeseen, mutta osui harhaan satunnaisten virheiden vuoksi."

Yhteiskunnallisten ilmiöiden tilastollisen lainmukaisuuden ajatus johti Quetelet'n päättelemään muun muassa, että avioituminen ei ole ihmisten oma päätös, vaikka ihmiset itse saattavat ajatella niin. Hän päätteli, että koska solmittujen avioliittojen määrä vuodesta toiseen pysyy lähes samana, ihmiset on määrätty avioitumaan. Quetelet'n determinismiä myös arvosteltiin runsaasti, ja monet aikalaistutkijat eivät hyväksyneet jakaumia sosiaalisiksi laeiksi.

Edellä mainittujen löydösten ohella Quetelet opetti, että tulkinnoissa on nähtävä yksittäisten havaintojen ohitse, koska ne estävät näkemästä lainalaisuuksia. Asioita liian läheltä katsottaessa saatetaan havaita vain erilaisuutta, eikä kyetä tunnistamaan yksittäisten havaintojen yleisiä piirteitä. Quetelet esitti, että sosiaaliset lait on mahdollista paljastaa sosiaalisten massailmiöiden avulla häivyttämällä yksilöt näkyvistä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.5.2011