Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rahoitus rassaa kasvuyrityksiä

  1. Talouskriisi laimensi IT-yritysten lainausintoa
  2. Kasvuyritysten elinehto
  3. Pankkien merkitys gaselleille vähentynyt
  4. Rahoituksen ehdot tiukentuneet
  5. Rahoituksen hinta valopilkkuna
  6. Takaajia tarvitaan
  7. Pääomarahoitus kiinnostaa
  8. Kasvuyrityksiä ja gaselleja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pankkien merkitys gaselleille vähentynyt

Pankkirahoituksen merkitys on keskeinen suomalaisessa rahoitusjärjestelmässä. Vuosina 2007 ja 2010 yli puolet rahoitusta hakeneista yrityksistä haki lainarahoitusta pankista. Lainaa hakeneiden gaselliyritysten määrä väheni kuitenkin huomattavasti vuonna 2010.

Leasing on toinen merkittävä rahoituksen muoto, jota haki lähes puolet rahoitusta hakeneista yrityksistä. Gaselliyritysten joukossa leasingin osuus oli erityisen suuri, noin 60 prosenttia rahoitusta hakeneista. Muiden yritysten osalta leasingin merkitys on vähentynyt vuonna 2010 noin 40 prosenttiin.

Muilta osin rahoitus on pirstaloitunut useisiin eri lähteisiin, joiden osuudet ovat pieniä. Oman pääoman ehtoisen rahoituksen merkitys oli kaikilla yritystyypeillä pieni, alle 10 prosenttia haetuista rahoituskerroista.

Yritysrahoituksessa vuonna 2010 tapahtunut merkittävä muutos oli yrityksen omistajilta ja johdolta haetun rahoituksen suosion selvä kasvu erityisesti kasvuyrityksissä.

Vuosien 2007 ja 2010 kehitys heijastuu erityisesti gaselliyritysten hakeman rahoituksen lähteissä. Pankkien merkitys niille väheni huomattavasti, enää alle 40 prosenttia niistä haki pankkirahoitusta vuonna 2010. Vastaavasti muiden rahoituslähteiden – kuten leasingin – merkitys niille korostui (Taulukko 1).

Taulukko 1. Haetun rahoituksen tärkeimmät lähteet 2007 ja 2010 (% rahoitusta hakeneista yrityksistä)

  Pankkilaina Leasing
  2007 2010 2007 2010
Gasellit 58 38 58 62
Kasvuyritykset 51 53 52 53
Muut 61 62 48 38
Yhteensä 56 56 51 48

Lähde: Tilastokeskus, Rahoituksen saatavuus -kysely.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 20.4.2011