Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rahoitus rassaa kasvuyrityksiä

  1. Talouskriisi laimensi IT-yritysten lainausintoa
  2. Kasvuyritysten elinehto
  3. Pankkien merkitys gaselleille vähentynyt
  4. Rahoituksen ehdot tiukentuneet
  5. Rahoituksen hinta valopilkkuna
  6. Takaajia tarvitaan
  7. Pääomarahoitus kiinnostaa
  8. Kasvuyrityksiä ja gaselleja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kasvuyrityksiä ja gaselleja

EU:n komissio samoin kuin monet muutkin politiikan tekijät ovat kiinnostuneet ja huolissaan rahoituksen saatavuudesta erityisesti pienissä ja dynaamisissa yrityksissä. Nämä yritykset muodostavat uudistuvan ja talouden kannalta keskeisen voimavaran useissa EU-maissa. Keskeinen kysymys on: rajoittaako rahoituksen saatavuus näiden yritysten toimintaa, kasvua ja innovointia.

Lähes kaikissa EU-maissa viime vuonna toteutettu EU-komission osittain rahoittama kysely selvitti rahoituksen saatavuutta vuosina 2007 ja 2010. Kattavaa vertailutietoa eri EU-maiden tilanteesta on saatavissa myöhemmin tänä vuonna.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää rahoituksen saatavuutta ja siihen liittyviä ongelmia erityisesti kasvuyrityksissä ja nuorissa nopeasti kasvavissa yrityksissä eli gaselleissa. Kasvuyrityksiksi on luokiteltu yritykset, joiden henkilöstömäärä on kasvanut vähintään 20 prosenttia vuodessa kolmena peräkkäisenä vuotena. Gaselliyrityksiä puolestaan ovat nuoret, enintään viiden vuoden ikäiset kasvuyritykset.

Tulokset perustuvat 500 vastanneen pk-yrityksen tietoihin, jotka työllistivät 10–250 henkilöä vuonna 2005 seuraavilla toimialoilla: teollisuus, rakentaminen, yrityspalvelut, kauppa, kuljetus, majoitus sekä tietotekniikkapalvelut.

Kasvuyrityksiä vastanneista oli 227, nuoria nopeasti kasvavia gaselleja 45 ja muita yrityksiä 228. Tuloksia tulkittaessa on pidettävä mielessä, että etenkin gaselliyritysten joukko oli melko pieni.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 20.4.2011