Viina tappaa työikäisiä

  1. Sepelvaltimotauti on edelleen suomalaisten yleisin kuolemansyy
  2. Keuhkosyöpä ja keuhkoahtaumatauti lisääntyneet
  3. Alkoholi ja itsemurhat ovat työikäisten yleisiä kuolinsyitä
  4. Tapaturmakuolleisuus on vähentynyt
  5. Verenkiertoelintautikuolemat vähentyneet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tapaturmakuolleisuus on vähentynyt

Vuonna 2009 kuoli tapaturmaisesti 1 600 miestä ja yli 800 naista. Nämä luvut eivät sisällä tapaturmaisia alkoholimyrkytyksiä. Joka toiselle miehelle mutta vain joka neljännelle naiselle kuolemaan johtanut tapaturma sattui työiässä.

Vuonna 2009 kaatumiset ja putoamiset olivat yleisin tapaturmakuoleman aiheuttaja. Näissä tapaturmissa kuoli yhteensä 1 200 henkilöä. Kolmannes miesten ja yli puolet naisten tapaturmaisista kuolemista johtui kaatumisista ja putoamisista.

 Tapaturmakuolleisuus on vähentynyt 1970-luvun alusta noin puolella (kuvio 7). 1960-luvulla ja 1970-luvun alkuvuosina 40 prosenttia tapaturmakuolemista sattui liikenteessä. Huippuvuonna 1972 liikenneonnettomuuksissa kuoli yli 1 000, mutta nykyisin liikennekuolemia on vain neljäsosa siitä.

Kuvio 7. Tapaturmakuolleisuus ikävakioituna 100 000 henkeä kohden vuosina 1969–2009.

Lähde: Kuolemansyytilasto. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.5.2011