Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus I/2011

  1. Asuinrakentamisen ohella myös muu talonrakentaminen kasvussa
  2. Yli 12 000 uutta ARA-asuntoa rakenteille vuonna 2010
  3. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto lähes ennallaan
  4. Rakennuskustannusten kasvu kiihtyi alkuvuonna
  5. Asuinrakentamisen kasvu laajentunut myös muuhun rakentamiseen
  6. Talonrakentamisen työllisyystilanne on parantunut
  7. Talonrakentamisessa tehtyjen työtuntien määrä kasvaa
  8. Kuluttajien näkemys Suomen taloudesta on heikentynyt
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yli 12 000 uutta ARA-asuntoa rakenteille vuonna 2010

Vuonna 2010 aloitettiin yli 12 000 ARA-asunnon rakentaminen, mikä teki vuodesta kolmanneksi vilkkaimman ARAn 2000-luvun asuntotuotannossa. Runsasta ARA-tuotantoa piti yllä valtion elvyttävän tukipolitiikan jatkuminen lähes vuoden 2009 tasolla niin korkotukilainoissa kuin investointiavustuksissa. Vuokra-asuntojen rakentamista erityisesti kasvukeskuksiin vauhditti rakennuttajien suosima välimalli, joka on ehdoiltaan lievempi kuin normaalit ARA-asunnot. Välimalli ei ole käytössä enää vuonna 2011.

Kasvukeskuksissa aloitettiin yli 10 000 ARA-asunnon rakentaminen vuonna 2010, mikä on yli 85 prosenttia ARAn kokonaistuotannosta. Pelkästään pääkaupunkiseudulle tulee lähes 6 000 uutta ARA-asuntoa alueen kroonista asuntopulaa helpottamaan. Seuraavaksi eniten ARA-tuotantoa aloitettiin Tampereen seudulle, 1 565 asuntoa ja Turun seudulle 876 asuntoa.

Vuoden 2010 ARA-asunnot jakaantuvat tukimuodon mukaan seuraavasti: erityisryhmille 3 677 asuntoa, vuokra-asuntoja yhteensä 6 233, joista 3 379 välimallin ja 2 854 normaalia vuokra-asuntoa sekä 2 123 asumisoikeusasuntoa. Osaomistusasuntoja ei aloitettu lainkaan vuonna 2010.

Tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan vuonna 2010 valmistui 25 894 uutta asuntoa, mikä oli 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009.Valmistuneista asunnoista omakotiasuntoja oli 40 prosenttia. Rivitaloasuntoja valmistuneista asunnoista oli 11 prosenttia ja kerrostaloasuntoja 45 prosenttia.

Lopullisten tietojen mukaan vuonna 2010 aloitettiin 33 712 uuden asunnon rakentaminen, mistä puolet oli kerrostaloasuntoja. Myös myönnetyissä rakennusluvissa päästiin lähes samoihin lukemiin, 33 642 asuntoa.

Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä asuntotuotannon voimakas kasvu jatkui. On tosin muistettava, että voimakkaasta kasvusta huolimatta asuntotuotanto ei vielä lähesty taantumaa edeltävää vuosien 2005 - 2007 huipputasoa, jolloin valmistui lähes kymmenen tuhatta asuntoa enemmän kuin vuonna 2010.

Kuvio 1. Asuntotuotanto 2000-2011 neljänneksittäin, kappaletta

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.6.2011