Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus I/2011

  1. Asuinrakentamisen ohella myös muu talonrakentaminen kasvussa
  2. Yli 12 000 uutta ARA-asuntoa rakenteille vuonna 2010
  3. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto lähes ennallaan
  4. Rakennuskustannusten kasvu kiihtyi alkuvuonna
  5. Asuinrakentamisen kasvu laajentunut myös muuhun rakentamiseen
  6. Talonrakentamisen työllisyystilanne on parantunut
  7. Talonrakentamisessa tehtyjen työtuntien määrä kasvaa
  8. Kuluttajien näkemys Suomen taloudesta on heikentynyt
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Asuinrakentamisen kasvu laajentunut myös muuhun rakentamiseen

Uudisrakentamisen volyymi kasvoi vuoden 2011 tammi-maaliskuussa 21 prosenttia edellisen vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna.

Asuinrakentamisen volyymi kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä runsaat 30 prosenttia. Kasvua oli erityisesti rivi- ja ketjutalojen volyymissa, 49 prosenttia. Asuinkerrostalojenkin volyymi kasvoi tammi-maaliskuussa reilusti, lähes 47 prosenttia ja erillisten pientalojen volyymi lähes 21 prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen rakentamisen volyymi kasvoi vastaavalla ajanjaksolla 13 prosenttia vuoden takaisesta.

Vuoden 2010 lopullisten tietojen mukaan uudisrakentamisen volyymi kasvoi 13 prosenttia vuodesta 2009. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi 45 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi puolestaan väheni lähes 7 prosenttia.

Kuvio 4. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, trendit

Uudisrakentamisen volyymin kasvu on ollut pitkälti asuinrakentamisen voimakkaan kasvun ansiota. Vudoen 2011 ensimmäisen neljänneksen ennakkotietojen perusteella uudisrakentamisen voimistuminen ei enää ole pelkästään asuinrakentamisen varassa. Erityisen ilahduttavaa on teollisuuden uudisrakennusinvestoinneissa tapahtunut käänne voimakkaasta laskusta yhtä voimakkaaseen nousuun. Teollisuusrakennusten volyymi-indeksi väheni vuodesta 2009 vuoteen 2010 30 prosenttia mutta kasvoi vuoden 2010 ensimmäisestä nejänneksestä tämän vuoden ensimmäiseen neljännekseen 31 prosenttia. Myös toimistorakennuksissa on havaittavissa samankaltaista kehitystä. Vuonna 2010 toimistorakentamisen määrä väheni vuodentakaiseen verrattuna 28 prosenttia mutta ensimmäisen neljänneksen 2011 kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen oli 19 prosenttia.

Kuvio 5. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, 12 kuukauden liukuva muutos, maaliskuu 2011, %

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.6.2011