Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

T&k-toimintoja siirretään harvoin EU:n ulkopuolelle

Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee asiantuntijana Tilastokeskuksessa yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 4-5/2011.

Joidenkin toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille on yksi yritysten keskeisimmistä työkaluista, kun tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja joustojen lisääminen. Tyypillisesti toimintoja siirretään ulkomaiselle tytäryritykselle mutta usein myös kokonaan ulkopuoliselle toimijalle.

Tutkimus- ja kehittämistoimintojen ulkoistamisen ja siirtämisen kohdemaat, osuus näitä toimintoja ulkoistaneista yrityksistä

Lähde: Eurostat, Global value chains – international sourcing to China and India, Statistics Explained 2011.

Eurooppalaisen hyvinvoinnin näkökulmasta ei ole lainkaan yhdentekevää, minne yritykset päättävät sijoittaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi tietointensiiviset palvelutoimintonsa. Toimintojen huomattava siirtyminen EU-maiden ulkopuolelle rapauttaa teollisuuden ja palvelujen tietopohjaa EU-maissa sekä niiden iskukykyä tulevaisuudessa.

Ensimmäisessä aallossa EU-maiden yritykset ovat – tyypillisesti teollisuudessa – ulkoistaneet perustoimintojaan, mutta huomattavasti konservatiivisemmin strategisia korkean osaamisen ja tietotaidon toimintojaan. Yritystoiminnan kannalta keskeinen tällainen toiminto on tutkimus ja kehittäminen (t&k). On perusteltua kysyä, siirtävätkö yritykset – ja millä aikataululla – myös tutkimuksensa jo aiemmin siirrettyjen toimintojen yhteyteen ulkomaille.

T&k-toiminnan kohteena useimmiten vanha EU-maa

Toistaiseksi tutkimus- ja kehittämistoimintaa on siirretty maltillisemmin kuin ydinliiketoimintoja. Noin 40–60 prosenttia t&k-toimintaansa ulkomaille ulkoistaneista tai siirtäneistä yrityksistä on valinnut kohteeksi ns. vanhan EU-maan. Uusien EU-maiden osuus oli vastaavasti noin viidennes ulkoistuksista.

EU:n ulkopuolella Aasian kasvavat taloudet Kiina ja Intia houkuttelevat yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Noin viidennes yritysten ulkoistuksista oli useissa EU-maissa suuntautunut niihin.

Tuloksellinen tutkimus- ja kehittämistoiminta on yritysten markkinoiden ja kilpailukyvyn turvaamisen kannalta ratkaisevaa. Valtaosa yrityksistä haluaa säilyttää nämä toiminnot konsernin sisällä tytäryrityksissä, vaikka ne siirtyisivätkin ulkomaille.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategista merkitystä korostaa myös se, että etenkin näiden toimintojen ulkoistaminen tai siirtäminen perustuu konsernijohdossa tehtyihin strategisiin päätöksiin.

__________

Artikkeli perustuu Eurostatin julkaisuun Global value chains – international sourcing to China and India (julkaistu sarjassa Statistics Explained 2011). Tilastoaineisto perustuu yli 100 henkilöä työllistäville yrityksille tehtyyn kyselyyn, jossa viiteajanjaksona käytettiin vuosia 2001–2006. Suomen lisäksi hankkeessa oli mukana seitsemän muuta EU-maata.

Lähde: Eurostat, Global value chains – international sourcing to China and India, Statistics Explained 2011.


Päivitetty 30.6.2011