Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus II/2011

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Kari Rautio (09) 1734 2479
volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Suhdannetilanne ja näkymät

Epävarmuus niin maailmantalouden kuin Suomenkin talouden kehityksestä on suuri. Talouden kasvuennusteita sekä tälle vuodelle että ensi vuodelle on heikennetty. Talouspolitiikan elvytysvarat alkavat olla maailmalla vähissä. Kaikesta huolimatta Suomessa teollisuuden suhdannetilanne säilyi kohtalaisen hyvänä vuoden 2011 toisella puoliskolla.

Teollisuuden tuotanto (C, TOL 2008) on kasvanut vuoden 2010 alusta. Kasvu jatkui myös vuoden 2011 toisella neljänneksellä, jolloin tuotanto oli 4,6 prosenttia korkeammalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myös kausitasoitettu tuotanto kasvoi vajaat 11 prosenttia vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi edelleen vuoden toisella neljänneksellä. Liikevaihdon kasvuvauhti tosin hidastui niin kotimaan myynnin kuin viennin suhteen.

Tilastokeskuksen julkaisema teollisuuden uudet tilaukset jatkoi kasvuaan myös vuoden toisella neljänneksellä. Kasvuvauhti on hidastunut ja heinäkuussa teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat vain runsaat 3 prosenttia vuoden takaisesta.

Suhdannenousun odotukset ovat vaimentuneet kesän aikana. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) elokuussa julkaiseman Suhdannebarometrin mukaan Suomen teollisuuden lyhyen aikavälin näkymät ovat jonkin verran aikaisempaa vaisummat.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Sivun alkuun

Teollisuustuotannon kehitys Suomessa vahvempaa kuin USA:ssa ja muualla EU-alueella

Teollisuustuotanto (BCD TOL 2008, kausitasoitettu) kasvoi vuoden 2011 toisella neljänneksellä vajaat kolme prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Alkuvuonna teollisuustuotanto laski vajaat kolme prosenttia vuoden 2010 neljänteen neljännekseen verrattuna.

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi useilla keskeisillä päätoimialoilla vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Kemianteollisuuden (19-22 TOL 2008) kasvu oli erityisen vahvaa. Sen tuotanto kasvoi huhti-kesäkuussa runsaat 12 prosenttia vuoden alkuun verrattuna. Metalliteollisuuden (24-30 TOL 2008) kausitasoitettu tuotanto kasvoi vajaat 4 prosenttia. Metallituotteiden valmistus (25 TOL 2008) kasvoi lähes 14 prosenttia, kun sen tuotanto laski ensimmäisellä neljänneksellä noin 11 prosenttia. Metsäteollisuuden (16-17 TOL 2008) tuotanto oli edellisen neljänneksen tasolla. Heinäkuussa 2011 kapasiteetin käyttöaste oli noin 70 prosenttia, missä oli kasvua vuoden takaiseen vajaan prosenttiyksikön.

USA:n teollisuustuotannon kasvuvauhti lähes pysähtyi vuoden toisella neljänneksellä. Alkuvuonna teollisuustuotanto kasvoi vielä runsaan prosentin viime vuoden lopulta. Myös Euroopan unionin teollisuustuotannon kasvu pysähtyi vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto kasvoi EU-maissa vajaan prosentin.

Vuoden takaiseen verrattuna EU-maiden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi vajaat neljä prosenttia. Voimakkainta kasvu oli Virossa, Latviassa ja Liettuassa. EU-maista heikointa kehitys oli edelleen Kreikassa, jonka tuotanto väheni runsaat 11 prosenttia.

Kuvio 2. Teollisuustuotannon kehityksen kansainvälinen vertailu (kausitasoitetut luvut)

Sivun alkuun

Liikevaihto ja tuottajahinnat edelleen nousussa

Vuoden 2010 alussa alkanut teollisuuden tuottajahintojen ja liikevaihdon (C TOL 2008) kasvu hidastui vuoden puolivälissä.

Vuoden 2011 toisella neljänneksellä teollisuuden tuottajahinnat nousivat 6,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vuoden alussa teollisuuden tuottajahinnat nousivat 7,7 prosenttia. Kemianteollisuudessa (19-22 TOL 2008) tuottajahinnat nousivat toisella neljänneksellä runsaat 17 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden alussa kemianteollisuuden tuottajahinnat nousivat peräti 21 prosenttia. Maailmantalouden tilanteen heikkeneminen kesän kuluessa on näkynyt myös öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen laskuna alkuvuoden huippuhintoihin verrattuna. Myös metsäteollisuuden tuottajahintojen nousuvauhti on hitaampaa kuin vielä alkuvuonna. Toisella neljänneksellä metsäteollisuuden (16-17 TOL 2008) tuottajahinnat nousivat 3,2 prosenttia vuodentakaisesta. Sen sijaan sähkö- ja elektroniikkateollisuuden (26-27 TOL 2008) pitkään jatkunut hintojen lasku näyttää pysähtyneet. Toisella neljänneksellä tuottajahinnat olivat vuodentakaisella tasolla.

Teollisuuden liikevaihdon kasvuvauhti hidastui vuoden toisella neljänneksellä. Kun vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi noin 16 prosenttia, toisella neljänneksellä kasvu oli 10 prosenttia vuoden takaisesta. Tilanne vaihteli huomattavasti toimialojen välillä. Kasvu oli voimakasta metallituotteiden valmistuksessa (25 TOL 2008), kemianteollisuudessa (19-22 TOL 2008) ja elintarviketeollisuudessa (10-11 TOL 2008). Heikkoa liikevaihdon kehitys oli puolestaan metsäteollisuudessa (16-17 TOL 2008), jossa liikevaihdon vuoden 2010 alusta alkanut voimakas kasvu pysähtyi vuoden toisella neljänneksellä.

Kuvio 3. Koko teollisuuden liikevaihdon ja tuottajahintojen kehitys

Sivun alkuun

Teollisuuden avoimien työpaikkojen määrä väheni

Teollisuudessa oli avoimia työpaikkoja vuoden 2011 toisella neljänneksellä lähes 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kun vielä viime vuonna avoimet työpaikat lisääntyivät voimakkaasti, näyttää talouden yleinen epävarmuus heijastuvan myös avoimien työpaikkojen määrään.

Jo useita vuosia jatkunut työllisten määrän hidas väheneminen teollisuudessa jatkui yhä vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Vuoden 2008 alun jälkeen työllisten määrä ei ole kasvanut teollisuudessa yhdelläkään neljänneksellä. Palkkasumma kasvoi teollisuudessa, 4,5 prosenttia, työllisten määrän vähenemisestä huolimatta.

Kuvio 4. Teollisuuden palkkasumman, työllisten määrän ja avoimien työpaikkojen kehitys

Sivun alkuun

Teollisuuden näkymät aikaisempaa vaisummat

Teollisuuden uudet tilaukset toipuivat finanssikriisistä vuoden 2010 aikana. Kasvuvauhti on ollut voimakasta aina kesäkuulle asti. Heinäkuussa teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat vain runsaat 3 prosenttia.

Paperiteollisuuden uudet tilaukset laskivat toisella neljänneksellä lähes 10 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Tilaukset vähenivät ensimmäisen kerran sitten finanssikriisin. Sen sijaan metalliteollisuudessa uusien tilauksien kasvuvauhti oli edelleen yli 30 prosenttia. Myös kemianteollisuudessa saatiin uusia tilauksia edelleen varsin hyvin.

Elinkeinoelämän keskusliiton heinäkuussa tekemän suhdannekyselyn mukaan teollisuuden suhdanneodotukset loppuvuodelle ovat aiempaa vaisummat. Suhdannenäkymien saldoluku painui heinäkuussa tasolle +9, kun se vielä huhtikuun kyselyssä oli +24. Heinäkuussa 8 prosenttia vastaajista odotti suhdanteiden heikkenemistä. Suhdannenousun jatkumista odotti 17 prosenttia vastaajista. Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat vain hieman ja tilauskannan kuvataan laskeneen vähän keskimääräisen alapuolelle.

Kuvio 5. Teollisuuden uudet tilaukset sekä teollisuuden suhdanneodotukset

 

Vuoden 2011 kolmatta neljännestä käsittelevä teollisuuden toimialakatsaus ilmestyy 22.12.2011.

Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008

Elektroniikka- ja sähköteollisuus (26-27) 2006 2007 2008 2009 2010 II/2011
Tuotanto, % 10,3 16,0 13,8 -23,1 6,3 7,0
Tuottajahinnat, % -8,0 -8,6 -6,1 -4,8 -4,0 -2,1
Liikevaihto, % 13,2 7,8 4,1 -32,9 3,2 0,2
Vientiliikevaihto, % 15,2 7,5 4,7 -35,2 4,6 0,0
Palkkasumma, % 2,0 3,1 5,1 -6,0 -3,5 -2,6
Metalliteollisuus (24-30) 2006 2007 2008 2009 2010 II/2011
Tuotanto, % 8,6 9,3 6,7 -25,3 6,0 6,6
Tuottajahinnat, % 2,0 1,4 -0,5 -7,5 2,2 5,2
Liikevaihto, % 15,0 11,5 4,4 -30,3 8,0 8,3
Vientiliikevaihto, % 17,8 10,5 4,9 -30,2 8,4 6,2
Palkkasumma, % 4,0 6,3 6,6 -9,9 -3,0 5,3
Kemianteollisuus (19-22) 2006 2007 2008 2009 2010 II/2011
Tuotanto, % 7,2 3,5 3,5 -9,4 4,4 9,7
Tuottajahinnat, % 10,5 3,1 23,7 -21,1 17,0 17,1
Liikevaihto, % 15,6 7,7 13,5 -26,9 22,4 27,7
Vientiliikevaihto, % 18,3 8,2 16,1 -25,1 26,1 34,2
Palkkasumma % 3,0 4,1 3,7 -5,8 0,8 4,7
Metsäteollisuus (16-17) 2006 2007 2008 2009 2010 II/2011
Tuotanto, % 11,5 0,3 -9,9 -19,5 11,9 -4,8
Tuottajahinnat, % 2,0 4,7 0,4 -5,0 7,5 3,2
Liikevaihto, % 15,4 2,8 -7,8 -24,2 20,3 -0,0
Vientiliikevaihto, % 16,5 -0,4 -8,9 -24,1 20,2 -1,0
Palkkasumma % 4,3 -0,9 -3,2 -14,4 -0,5 1,8
Teollisuus (C) 2006 2007 2008 2009 2010 II/2011
Tuotanto, % 8,6 5,9 1,9 -20,3 5,5 4,6
Tuottajahinnat, % 3,3 2,6 3,6 -7,6 4,7 6,5
Liikevaihto, % 13,5 8,3 3,5 -25,4 11,2 10,0
Vientiliikevaihto, % 17,0 7,7 3,0 -27,8 12,5 8,3
Työlliset,% 0,8 1,0 -1,3 -9,1 -4,5 -3,0
Palkkasumma,% 3,7 4,4 3,9 -9,1 -1,7 4,6

 

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot
Kuvio 1. Tilastokeskus: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Kuvio 2. Tilastokeskus: Suomen teollisuustuotannon volyymi-indeksi, kausitasoitettu indeksi
OECD: Kansainväliset sarjat, kausitasoitettu indeksi
Kuvio 3. Tilastokeskus: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Teollisuuden tuottajahintaindeksi
Kuvio 4. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Työvoimatutkimus
Kuvio 5. Tilastokeskus: Teollisuuden uudet tilaukset
Taulukkoliite
Tilastokeskus: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Tilastokeskus: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja
Tilastokeskus: Teollisuuden tuottajahintaindeksit
Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat
Tilastokeskus: Työvoimatutkimus

Muut lähteet
Elinkeinoelämän Keskusliitto: Suhdannebarometri

 

Ellei toisin mainita, kuvioiden ja taulukoiden muutosprosentit ovat alkuperäisistä sarjoista laskettuja vuosimuutoksia.


Päivitetty 22.9.2011