Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus II/2011

  1. Kaupan suhdannetilanne ja näkymät
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu hiipui vuoden toisella neljänneksellä
  3. Kaupan alan palkkasumma kasvoi vauhdikkaasti vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Mira Kuussaari (09) 1734 3538
Sähköposti:
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Kaupan suhdannetilanne ja näkymät

Kaupan alan talousnäkymät olivat kesäkuussa 2011 aiempaa varovaisempia, mutta suhdannekuva pysyi alkukesällä edelleen vakaana. Myynti jatkui kevään ja alkukesän ajan varsin suotuisana, mutta myynnin kasvun ennakoidaan hiipuvan syksyn aikana. Kaupan liikevaihdon kehitys hidastui hieman toisella neljänneksellä. Yleiset suhdannenäkymät ovat kääntyneet varovaisiksi ja kaupan alalla odotetaan hitaan kasvun aikaa. Suomen talouskasvu näyttää tuoreimpien tilastojen valossa olevan hiipumassa. Bkt kasvoi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä ennakkotietojen mukaan noin kolme prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja kaupan volyymi kasvoi vuoden takaisesta noin neljä prosenttia. Kotimarkkinoiden epävarmuuden lisäännyttyä yleiset suhdanneodotukset ovat kääntyneet varovaisiksi.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tietojen mukaan kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt koko alkuvuoden ajan ja elokuussa luottamus Suomen talouteen romahti. Arviot maan taloudesta olivat pessimistisimmät sitten talven 2008-2009 ja työttömyyden lisääntymistä pelättiin viimeksi enemmän vuoden 2010 alussa. Kuluttajien arviot omasta taloudestaan heikkenivät elokuussa, mutta arviot omista säästämismahdollisuuksista pysyivät edelleen valoisina. Kuluttajista 41 prosenttia piti elokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 52 prosenttia. Kulutusaikeet olivat elokuussa maltillisia, mutta silti vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 18.

Konkursseja pantiin vireille tammi–heinäkuussa 5,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten konkurssien määrä kasvoi kaupan toimialalla, missä konkursseja pantiin vireille noin viidennes enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla

Kaupan yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden toisella neljänneksellä. Kesäkuun lopussa varastojen arvo oli kahdeksan prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Tilastokeskuksen mukaan suurinta varastojen arvon kasvu oli autokaupassa. Vähittäiskaupan toimialalla kasvua edellisvuoteen oli neljä prosenttia. Tukkukaupassa taas varastot pysyivät samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometrin mukaan Kaupan alan yritysten suhdannekuva ei EK:n tiedustelun mukaan ole kohentunut alkukesällä, ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan vähän keskimääräistä heikommaksi. Myynti kasvoi edelleen melko yleisesti eikä henkilöstön määrässä tapahtunut muutoksia. Kustannusten nousu on johtanut hintapaineisiin ja paineet hintojen nousuun koetaan edelleen merkittäviksi. Valtiovarainministeriön kaavaileman autoveron korotuksen odotetaan loppuvuonna hyydyttävän vauhtiin päässeen autokaupan.

Suomen vähittäiskaupan suhdannetilanne oli kesäkuussa EU-maiden keskiarvoa vahvempi. Koko EU:ssa vähittäiskaupan luottamus on lähellä pitkäaikaista normaalitasoa. Suomen vähittäiskaupan suhdannetilanne oli toisella vuosineljänneksellä edelleen selvästi EU-keskiarvoa parempi. Vähittäiskaupan yritysten suhdannetilannetta kuvaavan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa jo usean vuoden ajan korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Euroalueella vähittäiskaupan luottamus saavutti huippunsa joulukuussa ja vuoden alussa alkanut lasku näyttää jatkuvan edelleen.

 Kuvio 1. Vähittäiskaupan kausitasoitettu luottamusindikaattori

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.9.2011