Suomalaiset tekevät melko paljon vapaaehtoistyötä

  1. Yrittäjät ja hyvin koulutetut tekevät runsaasti vapaaehtoistyötä
  2. Liikuntajärjestöissä tehdään aktiivisesti vapaaehtoistyötä
  3. Lasten ja nuorten vapaaehtoistyö on huomattavasti vähentynyt
  4. Maatalousyrittäjillä on paljon vastuu- ja luottamustehtäviä
  5. Ystäviä, naapureita ja työtovereita autetaan eniten
  6. Naiset ja miehet auttavat perinteisten sukupuoliroolien mukaisesti
  7. Työttömien ja eläkeläisten kotitaloudet saavat muita vähemmän apua
  8. Vapaaehtoistyö kasvattaa sosiaalista pääomaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Liikuntajärjestöissä tehdään aktiivisesti vapaaehtoistyötä

Eniten vapaaehtoistyötä tehdään urheiluseuroissa ja liikuntakerhoissa. Myös asuinalueyhdistyksissä, kylätoimikunnissa tai taloyhtiöissä vapaaehtoistyö on suosittua sekä miesten (8 %) että naisten (6 %) keskuudessa. Uskonnollisten yhdistysten ja seurakuntien (4 %) sekä harrastusjärjestöjen (5 %) piirissäkin vapaaehtoistyötä tehdään suhteellisen runsaasti.

Naisten ja miesten vapaaehtoistyöhön osallistuminen ei ole muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Miehet osallistuvat urheiluseurojen ja liikuntakerhojen, asuinalueyhdistysten, kylätoimikuntien ja taloyhtiöiden, luonto- ja ympäristöyhdistysten sekä harrastusjärjestöjen vapaaehtoistyöhön enemmän kuin naiset.

Naiset puolestaan osallistuvat sosiaali- ja terveysjärjestöjen, uskonnollisten yhdistysten, maa- ja kotitalousalojen neuvontajärjestöjen toimintaan sekä koulun ja päiväkodin vanhempaintoimintaan enemmän kuin miehet. Nämä naisten ja miesten osallistumisaktiivisuutta koskevat tiedot ovat pääpiirteissään yhdenmukaisia Yeungin (2002, 26–30) saamien tulosten kanssa. Pääkkösen (2010, 106) mukaan samantapaisia sukupuolen mukaisia eroja on havaittu myös Australiassa ja Kanadassa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2011