Suomalaiset tekevät melko paljon vapaaehtoistyötä

  1. Yrittäjät ja hyvin koulutetut tekevät runsaasti vapaaehtoistyötä
  2. Liikuntajärjestöissä tehdään aktiivisesti vapaaehtoistyötä
  3. Lasten ja nuorten vapaaehtoistyö on huomattavasti vähentynyt
  4. Maatalousyrittäjillä on paljon vastuu- ja luottamustehtäviä
  5. Ystäviä, naapureita ja työtovereita autetaan eniten
  6. Naiset ja miehet auttavat perinteisten sukupuoliroolien mukaisesti
  7. Työttömien ja eläkeläisten kotitaloudet saavat muita vähemmän apua
  8. Vapaaehtoistyö kasvattaa sosiaalista pääomaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Maatalousyrittäjillä on paljon vastuu- ja luottamustehtäviä

Vastuu- tai luottamustehtäviä on vajaalla viidenneksellä (18 %) 15 vuotta täyttäneistä. Miehillä näitä tehtäviä on hieman enemmän kuin naisilla. 65 vuotta täyttäneistä vain noin joka kymmenennellä, ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneista 29 prosentilla on vastuu- ja luottamustehtäviä.

Sosioekonomisen aseman mukaan tarkastellen vastuu- ja luottamustehtäviä on eniten maatalousyrittäjillä (35 %) ja ylemmillä toimihenkilöillä (29 %). (Kuvio 3.)

Kuvio 3. Vastuu- tai luottamustehtäviä hoitaneiden osuus vuonna 1999 ja 2009.
15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän, koulutuksen ja sosioekonomisen aseman mukaan. Prosenttia.

Lähde: Ajankäyttötutkimus 1999 ja Ajankäyttötutkimus 2009. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2011