Suomalaiset tekevät melko paljon vapaaehtoistyötä

  1. Yrittäjät ja hyvin koulutetut tekevät runsaasti vapaaehtoistyötä
  2. Liikuntajärjestöissä tehdään aktiivisesti vapaaehtoistyötä
  3. Lasten ja nuorten vapaaehtoistyö on huomattavasti vähentynyt
  4. Maatalousyrittäjillä on paljon vastuu- ja luottamustehtäviä
  5. Ystäviä, naapureita ja työtovereita autetaan eniten
  6. Naiset ja miehet auttavat perinteisten sukupuoliroolien mukaisesti
  7. Työttömien ja eläkeläisten kotitaloudet saavat muita vähemmän apua
  8. Vapaaehtoistyö kasvattaa sosiaalista pääomaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Ystäviä, naapureita ja työtovereita autetaan eniten

Tutkimusta edeltäneen neljän viikon aikana 59 prosenttia vastaajista oli auttanut toista kotitaloutta ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan. Työikäiset eli 25–64-vuotiaat ovat auttaneet eniten (65 %), ja miehet ja naiset ovat auttaneet suunnilleen yhtä paljon. Auttamisaktiivisuus ei ole kovin paljon muuttunut kymmenessä vuodessa.

65 vuotta täyttäneet auttavat vähemmän kuin nuoremmat, mutta heidän auttamistyönsä on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lapset ja nuoret (10–24-vuotiaat) sen sijaan antavat apua vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten.

Sosioekonomisista ryhmistä työlliset antavat epävirallista apua eniten; vielä kymmenen vuotta sitten omaa kotitalouttaan hoitavat auttoivat eniten. Ammattiryhmien välillä ei ole merkittävää eroa, eikä eri ammattiryhmien auttamisaktiivisuudessa ole viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut suuria muutoksia.

Maatalousyrittäjät auttavat enemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Sen sijaan omaa kotitaloutta hoitavien joukossa avun antajien määrä on jyrkästi vähentynyt; vain eläkkeellä olevat tai pitkäaikaissairaat antavat apua vähemmän kuin omaa kotitaloutta hoitavat. Eläkeläisten epävirallinen auttaminen on tosin lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2011