Suomalaiset tekevät melko paljon vapaaehtoistyötä

  1. Yrittäjät ja hyvin koulutetut tekevät runsaasti vapaaehtoistyötä
  2. Liikuntajärjestöissä tehdään aktiivisesti vapaaehtoistyötä
  3. Lasten ja nuorten vapaaehtoistyö on huomattavasti vähentynyt
  4. Maatalousyrittäjillä on paljon vastuu- ja luottamustehtäviä
  5. Ystäviä, naapureita ja työtovereita autetaan eniten
  6. Naiset ja miehet auttavat perinteisten sukupuoliroolien mukaisesti
  7. Työttömien ja eläkeläisten kotitaloudet saavat muita vähemmän apua
  8. Vapaaehtoistyö kasvattaa sosiaalista pääomaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Naiset ja miehet auttavat perinteisten sukupuoliroolien mukaisesti

Naisten ja miesten antamassa avussa on samantapaisia eroja kuin kotitöiden tekemisessä. Naiset auttavat useimmiten lastenhoidossa, ostosten teossa, ruoanlaitossa ja siivouksessa. Miehet puolestaan antavat apuaan korjaus- ja rakennustöissä, kuljetuksissa ja muutoissa sekä ostoksissa ja asioinneissa.

Useimmin on autettu ystäviä, työtovereita tai naapureita. Lähes kolmasosa 25–44-vuotiaista on auttanut omia tai puolison vanhempia. 45–64-vuotiaat auttavat omia tai puolison vanhempia enemmän kuin kymmenen vuotta sitten, mikä johtunee osaltaan väestön ikääntymisestä. Lastenlapsia on auttanut hieman useampi kuin joka kymmenes 65 vuotta täyttäneistä, eikä auttajien osuus ole kovin paljon muuttunut kymmenessä vuodessa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2011