Suomalaiset tekevät melko paljon vapaaehtoistyötä

  1. Yrittäjät ja hyvin koulutetut tekevät runsaasti vapaaehtoistyötä
  2. Liikuntajärjestöissä tehdään aktiivisesti vapaaehtoistyötä
  3. Lasten ja nuorten vapaaehtoistyö on huomattavasti vähentynyt
  4. Maatalousyrittäjillä on paljon vastuu- ja luottamustehtäviä
  5. Ystäviä, naapureita ja työtovereita autetaan eniten
  6. Naiset ja miehet auttavat perinteisten sukupuoliroolien mukaisesti
  7. Työttömien ja eläkeläisten kotitaloudet saavat muita vähemmän apua
  8. Vapaaehtoistyö kasvattaa sosiaalista pääomaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työttömien ja eläkeläisten kotitaloudet saavat muita vähemmän apua

Tutkimusta edeltäneen neljän viikon aikana lähes puolet (49 %) vastaajista oli saanut apua kotitalouteensa liittyvissä töissä tuttavalta, sukulaiselta tai naapurilta. Avunsaajien osuus on sama kuin kymmenen vuotta sitten. Eniten apua saavat omaa kotitalouttaan hoitavat, ja eniten apua saadaan lastenhoidossa.

Työlliset ja työttömät auttavat suunnilleen yhtä usein, mutta työttömien kotitaloudet saavat työllisiä vähemmän apua. Eläkeläisten ja pitkäaikaissairaiden kotitaloudet saavat apua vähemmän kuin kotitaloudet keskimäärin.

Korkeasti koulutettujen kotitaloudet saavat enemmän apua kuin vähemmän koulutetut. Sosioekonomisen aseman mukaan tarkasteltaessa yrittäjien ja ylempien toimihenkilöiden kotitaloudet saavat enemmän apua kuin työntekijäammateissa toimivien kotitaloudet. (Kuvio 4.)

Kuvio 4. Kotitalouksien saama epävirallinen apu neljän viikon aikana vuonna 2009. Prosenttia.

Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2011