Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rekisteristä saadaan luotettava tieto koulutuksesta

  1. Haastattelutiedon perusteella koulutustaso on jonkin verran korkeampi kuin rekisteritiedon perusteella
  2. Monet alemmat korkea-asteen tutkinnot mielletään haastattelussa keskiasteen tutkinnoiksi
  3. Vaikuttaako eri tietolähteiden käyttö tutkimustuloksiin?
  4. Rekisteritieto käytössä jatkossakin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Vaikuttaako eri tietolähteiden käyttö tutkimustuloksiin?

Edellä ilmeni, että rekisteri- ja haastattelutieto eroavat jonkin verran toisistaan. Seuraavaksi kuvaan, miten nämä erot vaikuttavat tutkimustuloksiin. Keskeisimmissä eli eri aikuiskoulutusmuotoihin osallistumista kuvaavissa tiedoissa on nähtävissä pieniä, muutaman prosenttiyksikön eroja rekisteriperusteisen ja haastatteluperusteisen tiedon välillä (taulukot 2–5). Havaitut erot eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tietolähteen vaikutus aikuiskoulutusosallistumisen yleisyyteen ei ole kovin suuri.

Taulukko 2. Osallistuminen aikuiskoulutukseen pohjakoulutuksen mukaan vuonna 2006. Prosenttia 18–64-vuotiaasta väestöstä.

  Perusaste Keskiaste Korkea-aste Yhteensä
Rekisteritieto 35 48 71 52
Haastattelutieto 34 49 67 52

Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006. Tilastokeskus.

Taulukko 3. Osallistuminen työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen pohjakoulutuksen mukaan vuonna 2006. Prosenttia 18–64-vuotiaasta työvoimasta.

  Perusaste Keskiaste Korkea-aste Yhteensä
Rekisteritieto 34 45 69 51
Haastattelutieto 33 45 66 51

Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006. Tilastokeskus.

Taulukko 4. Osallistuminen henkilöstökoulutukseen pohjakoulutuksen mukaan vuonna 2006. Prosenttia18–64-vuotiaista palkansaajista.

  Perusaste Keskiaste Korkea-aste Yhteensä
Rekisteritieto 45 48 73 57
Haastattelutieto 42 50 69 57

Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006. Tilastokeskus.

Taulukko 5. Osallistuminen muuhun kuin työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen pohjakoulutuksen mukaan vuonna 2006. Prosenttia18–64-vuotiaasta väestöstä (pl. opiskelijat ja varusmiehet).

  Perusaste Keskiaste Korkea-aste Yhteensä
Rekisteritieto 12 15 25 18
Haastattelutieto 11 16 23 18

Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.12.2011