Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Ikääntyneiden yrittäjyys on lisääntynyt

  1. Maatalousyrittäjyydestä muiden alojen yrittäjyyteen
  2. Väestön ikääntyminen koskee myös yrittäjiä
  3. Yrittäjäksi ryhdytään ikääntyneenäkin
  4. Sivutoiminen yrittäjyys eläkkeellä lisääntynyt
  5. Voiko ikääntyneiden yrittäjyys pidentää työuria?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Väestön ikääntyminen koskee myös yrittäjiä

Väestön ikärakenteen vanheneminen on yksi keskeinen selittäjä ikääntyneiden yrittäjien lukumääräisen kasvun taustalla. Suurilla ikäluokilla on tässäkin kehityksessä merkittävä rooli.

Ikääntyneiden yrittäjien määrän kasvua selittää kaksi erillistä, mutta samaan suuntaan vaikuttavaa ikärakenteeseen liittyvää ilmiötä. Yhtäältä yrittäjyys on yleisempää keski-ikäisissä ja vanhimmissa ikäryhmissä kuin nuorilla. Toisaalta väestön ikääntyminen on siirtänyt väestön ikärakenteen painopistettä juuri näihin vanhempiin ikäryhmiin.

Yrittäjäksi ryhdytään harvoin aivan nuorena. Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii aineellista ja henkistä pääomaa sekä verkostoja, joita nuorilla ei useinkaan vielä ole. Nuorten onkin helpompi hankkia ansiotuloja palkkatyöstä.

Kuviossa 4 esitetään yrittäjien ja palkansaajien ikärakenne vuosina 1990 ja 2010. Vertailu paljastaa, kuinka selvästi nuorten osuus korostuu palkansaajien joukossa verrattuna yrittäjien ikärakenteeseen molempina ajankohtina. Yrittäjistä vastaavasti suurempi osa kuin palkansaajista kuuluu ikääntyneisiin.

Kuviosta 4 ilmenee myös, kuinka väestön ikärakenteen vanheneminen vuosien 1990 ja 2010 välillä on kasvattanut ikääntyneiden osuutta sekä yrittäjien että palkansaajien joukossa. Erityisen suuri merkitys on suurten ikäluokkien vanhenemisella. Kun suuret ikäluokat saavuttivat 55 vuoden iän, ikääntyneiden yrittäjien määrä lisääntyi etenkin vuosina 2000–2004 (kuvio 2). Koska 55–74-vuotiaiden ikäryhmään tulevat uudet vuosiluokat ovat 2000-luvulla olleet suurempia kuin ikäryhmästä poistuvat vuosiluokat, on ikääntyneiden yrittäjien lukumääräkin kasvanut.

Kuvio 4. Palkansaajien ja yrittäjien ikärakenne 1990 ja 2010.
Ikäryhmän osuus prosentteina.

Lähde: Työvoimatutkimus. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.12.2011