Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Ikääntyneiden yrittäjyys on lisääntynyt

  1. Maatalousyrittäjyydestä muiden alojen yrittäjyyteen
  2. Väestön ikääntyminen koskee myös yrittäjiä
  3. Yrittäjäksi ryhdytään ikääntyneenäkin
  4. Sivutoiminen yrittäjyys eläkkeellä lisääntynyt
  5. Voiko ikääntyneiden yrittäjyys pidentää työuria?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yrittäjäksi ryhdytään ikääntyneenäkin

Väestön ikärakenteen muutos ei kuitenkaan yksinään selitä ikääntyneiden yrittäjien määrän kasvua 2000-luvulla.

Yrittäjyys on myös aidosti yleistynyt 55–74-vuotiaiden joukossa. Itse asiassa ikääntyneet ovat ainoa ikäryhmä, jossa yrittäjien osuus ikäryhmän väestöstä on kasvanut. Kun 30–54-vuotiailla yrittäjien osuus on 2000-luvulla vakiintunut noin 11 prosenttiin ja nuorilla (15–29-vuotiailla) 2–3 prosentin tienoille, 55–74-vuotiailla yrittäjien osuus on noussut viidestä noin kahdeksaan prosenttiin ikäluokasta.

Koska maatalouden rakennemuutos ei enää verota ikääntyneitä yrittäjiä samalla tavalla kuin 1990-luvulla, ja tämän päivän ikääntyneiden yrittäjien elinkeinorakenne vastaa paremmin nyky-yhteiskunnan tarpeita, yritystoiminnan jatkamiselle on paremmat mahdollisuudet ikääntyneenäkin. Pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna yrittäjien osuus 55–74-vuotiaasta väestöstä on palannut jotakuinkin1990-luvun alun tasolle.

Yrittäjien osuus väestöstä voi kasvaa myös siksi, että aikaisempaa useammat ryhtyvät yrittäjäksi. Yritystoiminnan aloittamista ei ole aikaisemmin pidetty ikääntyneille ominaisena. Nyt tilanne näyttää olevan muuttumassa.

Työvoimatutkimuksen perusteella aloittavien yrittäjien osuus ikääntyneistä yrittäjistä on viime vuosina ollut kasvamaan päin. Määrittelin aloittaviksi yrittäjiksi yrittäjät, joiden nykyinen yrittäjätoiminta on alkanut korkeintaan viisi vuotta aikaisemmin. Näin määriteltynä aloittavien yrittäjien osuus ikääntyneistä yrittäjistä on kasvanut kymmenestä prosentista vuonna 2001 neljääntoista prosenttiin vuonna 2010.

Tutkimusten mukaan ikääntyneillä yrittäjäksi ryhtymisen syyt liittyvät usein työoloihin ja työn sisältöön, kuten haluun toteuttaa omia ideoita vapaammin tai väsymiseen aikaisempaan työhön (Akola ym. 2008). Työmarkkinoiden ikäsyrjinnän on myös arveltu työntävän ikääntyneitä yrittäjyyteen. Selvitysten mukaan ikääntyneillä vastentahtoinen yrittäjyys saattaakin olla jonkin verran yleisempää kuin nuorilla (Akola ym. 2008, 113). Kaiken kaikkiaan vastentahtoinen yrittäjyys tai pakkoyrittäjyys on tosin arvioitu vähäiseksi Suomessa (Kantola—Kautonen 2007, Palmroos tässä numerossa).

Pääosin ikääntyneillä yrittäjillä on kuitenkin takanaan pitkä ura yrittäjänä. Vuonna 2010 puolet ikääntyneistä yrittäjistä oli pyörittänyt nykyistä yritystään tai maatilaansa 23 vuotta tai kauemmin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.12.2011