Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Puhelimen ja netin yhteiskäyttö tiedonkeruussa sopii parhaiten hyvin koulutetuille

  1. Yksivaiheisen nettitiedonkeruun vastausosuus 18 prosenttia
  2. Yhdistelmäkeruussa vain neljännes vastasi netissä
  3. Puhelin- ja nettikeruun yhdistelmässä suurempi kato kuin puhelinkeruussa
  4. Hyvä koulutus lisää vastaamishalua
  5. Tulokset avaavat tietä uusille tiedonkeruutavoille

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Puhelin- ja nettikeruun yhdistelmässä suurempi kato kuin puhelinkeruussa

Puhelinhaastatteluissa kohdehenkilöiden tavoittaminen on nykyisin jopa suurempi ongelma kuin tutkimuksesta kieltäytyminen. Tässä tapauksessa tavoittamattomiksi jääneillä tarkoitetaan niitä otokseen poimittuja, joille ei löydetä mitään puhelinnumeroa, jotka eivät vastaa puhelimeen tai heidän kanssaan ei saada sovituksi haastatteluaikaa. Moni tavoittamattomaksi luokiteltu on luultavasti passiivinen kieltäytyjä.

Kuluttajabarometriä tehtäessä on havaittu, että nuorimmat vastaavat hyvin ja kato alkaa lisääntyä 30 ikävuoden tienoilla (Kangassalo—Notkola 2000). Vuoden 2011 maaliskuun keruissa huomio kiinnittyy siihen, että vanhimmat tavoitettiin hyvin ja 65–74-vuotiaiden ryhmä lähes kokonaan (kuvio 1).

Tiedonkeruutapojen tavoittamattomuuserot eivät ole suuria, ja erot voivat hyvinkin johtua otoksissa olevista eroista. Joka tapauksessa nettivaihtoehto ei tässä kokeilussa kovin paljon parantanut tavoitettavuutta, mutta kieltäytymisiä se lisäsi (kuvio 2). Yhdistelmätiedonkeruussa tavoitetut kieltäytyivät useammin kuin normaalikeruussa on tapana. Vastaamisesta kieltäytyminen saattoi olla suorasanaista, ja myös jatkuva puhelun katkaiseminen voitiin tulkita kieltäytymiseksi.

Kuvio 1. Tavoittamattomien osuus puhelinhaastattelussa ja puhelin- ja nettikeruun yhdistelmässä iän mukaan vuoden 2011 maaliskuussa. Prosenttia brutto-otoksesta.

Lähde: Puhelinhaastattelukeskus. Tilastokeskus.

 

Kuvio 2. Kieltäytyneiden osuus puhelinhaastattelussa ja puhelin- ja nettikeruun yhdistelmässä iän mukaan vuoden 2011 maaliskuussa. Prosenttia brutto-otoksesta.

Lähde: Puhelinhaastattelukeskus. Tilastokeskus.

Tässä kokeilututkimuksessa kieltäytyneitä oli eniten 35–44-vuotiaiden joukossa. Yhdistelmäkokeilun kieltäytyjien puhelinkeruuta suurempi osuus on tilastollisesti merkitsevä. Yhdistelmäkeruussa kieltäytyneiden määrän kasvu viittaa keruutapaan ja sen käytännön toteutukseen.

Väestöstä poimitussa otannassa on aina sellaisia, joille ei löydetä puhelinnumeroa tai löydetty numero osoittautuu vääräksi. Tähän asti näille numerottomille on voitu tarjota vain mahdollisuutta ottaa yhteyttä tiedonkerääjään. Jos puhelinnumerottomille annetaan tilaisuus vastata myös netissä, on mahdollista saada jonkin verran lisää vastaajia.

Internetkeruussa ne, joille löytyi puhelinnumero, vastasivat hiukan paremmin (19,3 %) kuin ne, joille ei löytynyt puhelinnumeroa (17,0 %). Ilmeisesti henkilöt, joille ei ole saatavissa puhelinnumeroa, laistavat tutkimuksista muutenkin helpommin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.3.2012