Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Yrityksiä perustamaan – helpommin Ranskaan kuin Suomeen

Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 8/2011.

Globaali kilpailu yritysten sijoittumisesta eri maihin on kireää. Yritystoiminta tuo yleisesti mukanaan työpaikkoja ja vaurautta. Sen merkitystä myös innovaatioiden moottorina tai osaamisen välittäjänä ei pidä aliarvioida.
Maahan perustetuilla ja rekisteröityneillä yrityksillä on monia etuja ja velvoitteita. Ne voivat käyttää erilaisia julkisia ja yksityisiä palveluita, kuten pankkipalveluita. Lainsäädäntö suojaa myös työtekijöitä ja antaa oikeuksia.
Suomi kilpailee kovassa sarjassa useiden EU-maiden kanssa houkutellessaan uutta yritystoimintaa maahan. Kustannustaso ei ole Suomen valtteja mutta monipuolinen osaaminen kylläkin. Maailmanpankki julkaisee vuosittain yritystoimintaan liittyviä indikaattoreita, joiden avulla eri maat voidaan sijoittaa paremmuusjärjestykseen.
Yritysten perustamisen helppous on keskeinen kriteeri, joka vaikuttaa uusien yritysten syntymiseen. Suomi on tällä osa-alueella Maailmanpankin listalla sijalla 39 vajaasta 200 maasta. Indikaattori koostuu yrityksen perustamiseen kuluvasta ajasta ja kustannuksista, hallintokäytännöistä sekä tarvittavasta pääomasta. Yritysten perustamiseen liittyvä byrokratia vaihtelee huomattavasti eri maissa.
Suomessa yrityksen perustamiseen tarvitaan kolme vaihetta ja 14 päivää aikaa. Tanskassa riittää 6 päivää, Ranskassa ja Norjassa selviää 7 päivällä. Viimeisien vuosien aikana yritysten perustamiseen tarvittavat käytännöt ovat pysyneet Suomessa ennallaan.
Pohjoismaat yhtenä laajempana markkina-alueena kilpailevat tiiviisti keskenään alueelle tulevasta uudesta yritystoiminnasta. Lisäksi näiden maiden kannalta on oleellista, miten kotimaisten pienten yritysten syntymistä kannustetaan. Missä tahansa uudessa yrityksessä saattaa olla se kasvun siemen, jolla valloitetaan maailmanmarkkinat ja ylläpidetään hyvinvointiamme.
Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomi jää jälkeen etenkin Tanskasta, jonne uusi yritys on helpointa perustaa Pohjoismaissa. Suomeen on kuitenkin helpompaa perustaa yritys kuin Ruotsiin tai Norjaan. Pohjoismaiden toisiaan hyvin lähellä olevat sijoitukset heijastavat maiden yhteiskunnallista yhtenäisyyttä.
Saksa ei talousmahdistaan huolimatta ole helppo maa yrityksen perustamiselle. Saksa sijoittuu juuri sadan parhaan maan joukkoon. Sen sijaan Ranskaan on melko helppoa perustaa uusi yritys, ja maa päihittääkin tässä myös kaikki Pohjoismaat.

Lähde: Doing Business 2012 World Bank


Päivitetty 21.12.2011