Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Konserni, fuusio, yritystuki, ulkomaalaisomistus, vienti...
Mitä on ripeän kasvun takana?

  1. Valtaosa työllisyyden ja liikevaihdon kasvusta konserneissa
  2. Kasvua fuusioilla
  3. Yritystukien peittävyys parantunut

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Merja Kiljunen ja Samuli Rikama työskentelevät Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 8/2011.

Ripeästi kasvavat yritykset ovat monimuotoisia, yhtä profiilia on vaikea määritellä. Kasvuyrityksien taustalta paljastuu, että kolmannes kuuluu konserniin, lähes puolet on saanut yritystukia ja joka kymmenes on ulkomaisessa omistuksessa.
______________________

EU:n tilastovirasto Eurostatin ja OECD:n mukaan kasvuyrityksen työllisyys ajanjakson alussa on vähintään 10 henkeä ja seuraavan kolmen vuoden aikana henkilöstön keskimääräinen kasvu ylittää 20 prosenttia vuositasolla. Tällä kriteerillä kasvaneita yrityksiä oli Suomessa vuosina 2006–2009 vajaat 700. Talouden voimakkaat heilahtelut kriiseineen ovat viime vuosina heikentäneet kasvuyritysten kehittymisedellytyksiä.

Suomen kokoisessa kansantaloudessa varsinaisten kasvuyritysten määrä on varsin rajallinen. Myöskään kansainvälisesti Suomi ei erityisesti profiloidu kasvuyritysten määrällä mitattuna.

Useat palvelualat ovat tarjonneet yrityksille suotuisan toimintaympäristön viime vuosina. Noin kolmannes kasvuyrityksistä toimi valtaosin yrityspalveluissa sekä osin myös kotitalouksia palvelevilla toimialoilla. Kaupan osuus kasvuyrityksistä oli viidennes ja teollisuuden noin 15 prosenttia (Kuvio 1).

Kuvio 1. Kasvuyritykset keskeisillä toimialoilla 2009

Lähde: Yritysrekisteri. Tilastokeskus

Valtaosa työllisyyden ja liikevaihdon kasvusta konserneissa

Yritysten vahvan kasvun taustalla on hyvin monenlaisia tekijöitä. Orgaaninen kasvu edellyttää usein yritykseltä uusia innovaatioihin perustuvia kilpailukykyisiä tuotteita, joilla voi erottua massamarkkinoista. Tämä on tärkeää etenkin, kun volyymiin perustuvien tuotteiden markkinoilla kilpailu on kireää ja tuotanto on valunut halvan kustannustason maihin.

Konserniin kuuluvat yritykset hyötyvät, mikäli yritysryhmän toiminta, tuotteet ja brändi ovat vahvoja ja kilpailukykyisiä omalla alallaan. Konserniyrityksillä on tällöin hyvät mahdollisuudet huomattavaan tuotannon kasvuun.

Kasvuyrityksiin lukeutuva konserniyritys voi kuitenkin kasvaa myös vaikkapa konsernin sisäisten yritysjärjestelyiden kautta. Tällöin kasvun taustatekijät eivät välttämättä ole markkinavetoisia.

Ripeästi kasvavien yritysten kuuluminen konserniin on varsin tavallista: noin kolmannes Suomen kasvuyrityksistä kuuluu konserniin (Taulukko 1). Konserniin kuuluvien kasvuyritysten osuus tuotannon volyymistä on kuitenkin huomattavasti suurempi. Niiden osuus kasvuyritysten työllisyydestä on noin 65 prosenttia ja liikevaihdosta peräti 80 prosenttia.

Taulukko 1. Kasvuyritykset vuoden 2006 konsernisuhteen mukaan, prosentteina

Yritykset Henkilöstö Liikevaihto
2006 2009 2006 2009
Konsernisuhde
On 33 63 69 80 79
Ei 67 37 31 20 21
Yhteensä 100 100 100 100 100
Määrä yhteensä 665 26 900 76 800 8 400 16 300

Lähde: Yritysrekisteri. Tilastokeskus

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 21.12.2011