Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus III/2011

  1. Kaupan suhdannetilanne ja näkymät
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu jatkui vakaana
  3. Kaupan alan palkkasumma reippaassa kasvussa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan liikevaihdon kasvu jatkui vakaana

Kaupan alan liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä vajaat yhdeksän prosenttia edellisvuodesta. Kaupan liikevaihto kääntyi kasvuun vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen lopulla ja siitä lähtien kasvu voimistui vuoden loppuun saakka, kunnes vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä kasvu alkoi tasaantua.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, % (TOL 2008)

Toimiala IV/2010 I-IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011
Kauppa yhteensä (100%) 12,0 8,4 10,7 8,6 8,6
Autokauppa (13,2%) 27,6 18,4 31,6 10,9 12,2
Tukkukauppa (57,3%) 13,1 9,0 9,6 9,3 8,9
Vähittäiskauppa (29,5%) 5,3 4,0 4,5 6,3 6,4
- päivittäistavarakauppa (10,2%) 6,0 4,3 5,3 8,7 7,6
- tavaratalokauppa (5,1%) 0,8 0,0 0,2 4,4 3,3
- Vuosimuutoksessa verrataan ajanjakson liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon
- Suluissa oleva luku kuvaa toimialan osuutta kaupan kokonaisliikevaihdosta vuonna 2010

Tarkasteltaessa myynnissä tapahtuneita muutoksia, joista on hintavaikutus poistettu, vähittäiskaupan myynti kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä noin kolme prosenttia ja koko kaupan myynti noin kaksi prosenttia vuoden 2010 kolmannesta vuosineljänneksestä. Autokaupassa kasvu oli ripeää, noin kymmenen prosenttia, kun taas tukkukaupassa myynnin määrän kasvu jäi yhteen prosenttiin. Heinä–syyskuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi hieman ja oli syyskuussa 3,7 prosenttia. Viime vuonna keskimääräinen inflaatio oli vain hieman yli prosentin. Kuluttajahintojen nousuun vaikutti erityisesti asumisen ja ravinnon kallistuminen viime vuodesta. Kuluvana vuonna inflaatio on ollut voimakkaampaa Suomessa kuin EU-maissa keskimäärin.

Alkuvuonna voimakkaasti kasvanut autokauppa tasaantui toisen neljänneksen aikana ja kasvu on jatkunut vakaana myös kolmannella neljänneksellä. Koko autokaupan liikevaihto kohosi noin 12 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä vuotta aiemmasta. Poikkeuksellisen voimakkaaseen kasvuun vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä vaikutti erityisesti autojen tukkukaupan kehitys, joka sisältää myös läpiviennin naapurimaihin. Autojen tukkukauppa kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä yli 53 prosenttia, mutta kasvu tasaantui toisella neljänneksellä noin 14 prosenttiin. Kolmannella neljänneksellä autojen tukkukauppa kasvoi reilun 11 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Autojen vähittäiskaupan kasvu on ollut koko vuoden ajan tasaisempaa. Ensimmäisellä neljänneksellä autojen vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi noin 16 prosenttia. Toisella neljänneksellä kasvua kertyi noin yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta ja kolmannella neljänneksellä 13 prosenttia.

Tukkukaupassa liikevaihdon kasvu jatkui tasaisena kolmannella neljänneksellä. Sekä toisella että kolmannella neljänneksellä tukkukauppa kasvoi noin yhdeksän prosentin vauhtia edellisvuoden vastaavista ajanjaksoista. Huomattava osa tukkukaupan liikevaihdosta sisältää teollisuudessa tarvittavien tuotantopanosten, esimerkiksi polttoaineiden ja laitteiden välitystä.

Myös vähittäiskaupassa kasvu on jatkunut vakaana vuoden kolmannella neljänneksellä. Vähittäiskaupan kasvu kiihtyi koko vuoden 2010, mutta kasvu tasoittui tämän vuoden alussa. Heinä–syyskuussa vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Hintavaikutukset puhdistettunakin vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi liki kolme prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä. Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa ja tietokonelaitteiden vähittäiskauppa jatkoivat erittäin reipasta kasvuaan myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran vähittäiskaupan pitkään jatkunut vaisu kehitys jatkui edelleen. Toimialan liikevaihdon kehitys oli heikointa vähittäiskaupan alatoimialoista vuoden kolmannella neljänneksellä liikevaihdon laskiessa 3,4 prosenttia.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys heinä–syyskuussa 2011

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu jatkui tasaisena heinä–syyskuussa Euroopan Unionin alueella. Suomessa kasvu hiipui toisen neljänneksen kasvusta, mutta liikevaihto kasvoi silti suotuisammin kuin EU:ssa keskimäärin. Saksassa ja Ranskassa liikevaihto kasvoi hieman EU:n keskimääräistä enemmän verrattuna edelliseen neljännekseen. Vähittäiskaupan liikevaihto on ollut vuodesta 2006 alkaen suotuisampaa Suomessa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin.

Kuvio 3. Vähittäiskaupan liikevaihdon1) kehitys neljänneksittäin eri maissa (TOL 2008)

1) Kuvion 3 sarjat ovat kausitasoitettuja ja muutokset kuvaavat kunkin vuosineljänneksen muutosta verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.12.2011