Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kasvu rassaa kannattavuutta

  1. Informaatiosektorilla nopeasti myös kannattavuutta
  2. Teollisuudessa käyttökatteet romahtivat vuonna 2009
  3. Informaatiosektorin omavaraisuus kunnossa
  4. Pääomat kasvua vauhdittamaan

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Informaatiosektorin omavaraisuus kunnossa

Kasvuyritysten elinkaaresta ja valitusta kasvustrategiasta johtuen on luontevaa, että aluksi omia varoja kertyy niukemmin taseeseen, kun kaikki liikenevät varat investoidaan kasvuun. Omavaraisuusasteella mitataan oman ja vieraan pääoman suhdetta eli missä määrin yrityksen omaisuus on rahoitettu omalla pääomalla.

Kasvuyritysten omavaraisuus on huomattavasti koko toimialan mediaania pienempi teollisuudessa, rakentamisessa sekä kaupassa. Kasvuyrityksissä omavaraisuus on 30 prosentin tuntumassa, kun muilla näiden toimialojen yrityksillä se tyypillisesti ylittää 40 prosenttia (Kuvio 3). Kasvuyritykset ovat myös usein elinkaarensa alkuvaiheessa eivätkä ole pystyneet vielä kerryttämään omia pääomia.

Kuvio 3. Omavaraisuusaste eri toimialoilla 2009, %

Lähde: Yritysten rakennetilasto. Tilastokeskus

Omavaraisuuden osalta informaatiosektori poikkeaa jälleen täysin muista toimialoista. Informaatiosektorin kasvuyrityksillä omavaraisuus oli hyvällä tasolla, lähes 50 prosenttia taseesta. Tämä oli jopa hieman koko toimialan mediaanin yläpuolella.

Informaatiosektorin alatoimialoilla melkein kaikkien omavaraisuus oli 40-50 prosenttia taseesta, mutta erityisen hyvä laitteisto- ja ohjelmistokonsultoinnissa, lähes 60 prosenttia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.2.2012