Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kasvu rassaa kannattavuutta

  1. Informaatiosektorilla nopeasti myös kannattavuutta
  2. Teollisuudessa käyttökatteet romahtivat vuonna 2009
  3. Informaatiosektorin omavaraisuus kunnossa
  4. Pääomat kasvua vauhdittamaan

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pääomat kasvua vauhdittamaan

Yritystoiminnan käynnistäminen ja kasvattaminen edellyttävät pääomaa – joko omaa tai vierasta. Kasvuvaiheen yrityksille pääoman saanti voi helposti muodostua pullonkaulaksi toiminnan riskialttiuden ja vakuuksien vähäisyyden vuoksi.

Omalta osaltaan liikeideaansa uskovat kasvuyritykset voivat ainakin lyhyellä tähtäimellä tyytyä alhaisempiin tuottoihin ja korkeampiin omiin investointeihin kuin muut toimialalla toimivat yritykset. Usein kuitenkin julkinen tuki – toiminnan käynnistämiseen, tuotekehitykseen tai investointeihin – on keskeisellä sijalla ohjaamassa yritystä menestykseen.

Artikkelin laskelmat perustuvat Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin sekä rakennetilastoihin. Laskelmat kattavat yritykset, joiden henkilöstön lukumäärä oli vähintään 10 vuonna 2006 ja jotka toimivat aktiivisesti myös vuonna 2009. Kasvuyritysten henkilöstö tällä ajanjaksolla oli kasvanut keskimäärin vähintään 20 prosenttia vuodessa. Tiukasti rajaten aitojen kasvuyritysten määrittelyä vaikeuttavat esimerkiksi konsernin sisäiset yritysjärjestelyt.
Aineisto kattaa laajalti yksityisen sektorin toimialat Suomessa. Laskelmat on laatinut Merja Kiljunen.

 

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.2.2012