Suuret ikäluokat eläkeiässä

  1. Suuret ikäluokat ovat pienentyneet
  2. Suuret ikäluokat lähtivät kotiseudultaan koulutuksen ja työn perään
  3. Suurista ikäluokista suurin osa on eläkkeellä
  4. Koulutus pitää työelämässä mukana pidempään
  5. Suuret ikäluokat työskentelevät pidempään kuin edellinen sukupolvi
  6. Suuret ikäluokat ovat viivästyttäneet eläkepommia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Suuret ikäluokat lähtivät kotiseudultaan koulutuksen ja työn perään

Suuret ikäluokat olivat vuoden 1980 väestölaskennan aikoihin 30–34-vuotiaita. Ikäluokasta oli kadonnut jo yli 80 000 henkeä, joista osa oli kuollut ja osa muuttanut maasta. Tuolloin suurista ikäluokista noin 40 prosenttia oli muuttanut synnyinmaakuntansa ulkopuolelle; miehistä lähti 37 prosenttia ja naisista 43 prosenttia.

Maakuntien välillä on suurta vaihtelua. Uudellamaalla syntyneet jäivät enimmäkseen aloilleen: vain noin 17 prosenttia asui Uudenmaan ulkopuolella vuonna 1980. Sen sijaan Etelä- ja Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta, Etelä-Pohjanmaalta ja Kanta-Hämeestä on lähdetty liikkeelle. Näissä maakunnissa syntyneistä suurista ikäluokista enää alle puolet asui vuonna 1980 synnyinmaakunnassaan. (Kuvio 4.) Lisäksi on otettava huomioon muuttoliike ulkomaille, jota tässä tarkastelussa ei ole voitu ottaa huomioon. Siten todellisuudessa muuttotappioalueilla kato on ollut edellä esitettyä suurempaa.

Kuvio 4. Suuret ikäluokat maakunnittain muuttoaktiivisuuden mukaan vuonna 1980. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Väestölaskenta 1980.

Suuret ikäluokat lähtivät kotiseuduiltaan koulutuksen ja työn perään. Liikkuvaisimpia ovat olleet korkeakoulututkinnon suorittaneet: heistä alle 40 prosenttia on jäänyt synnyinmaakuntaansa. Peruskoulutuksen varassa olevat ovat jääneet kotiseudulleen huomattavasti useammin. Noin 66 prosenttia kansa- ja kansalaiskoulun suorittaneista asui vuonna 1980 synnyinmaakunnassaan.

Minne suuret ikäluokat sitten suuntasivat Ruotsin lisäksi? Uusimaa on tietysti ollut ylivoimaisesti suosituin muuttoalue. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa syntyneistä lähes kolmannes asui Uudellamaalla vuonna 1980, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa syntyneistä noin neljännes. Tämä käy ilmi tarkasteltaessa näitä vuonna 1980 Uudellamaalla asuneita suurten ikäluokkien edustajia: vain hieman yli 40 prosenttia on syntynyt Uudellamaalla. Sama tilanne on muissakin muuttovoittomaakunnissa kuten Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä.

Pohjois-Karjalasta lähdettiin Uudenmaan lisäksi jonkin verran Päijät-Hämeeseen, Kainuusta suunnattiin lisäksi Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle.

Verrattuna hieman vanhempiin eli 1920-luvun alussa ja 1930-luvun lopussa syntyneisiin ikäluokkiin, suuret ikäluokat ovat lähteneet hieman aktiivisemmin liikkeelle. 1920-luvun alussa syntyneistä asui vuonna 1980 synnyinmaakunnassaan 66 prosenttia ja 1930- luvun lopulla syntyneistä 63 prosenttia.

Myös 1970-luvun alun ikäluokkiin verrattuna suuret ikäluokat ovat olleet hieman innokkaampia muuttajia: vuosina 1970–1974 syntyneistä asui synnyinmaakunnassaan 64 prosenttia vuonna 2010. Merkillepantavaa kuitenkin on, että osassa maakunnista 1970-luvun alussa syntyneet ovat muuttaneet aktiivisemmin pois synnyinmaakunnastaan kuin suuret ikäluokat. Esimerkiksi Lapin suurista ikäluokista jäi kotimaakuntaansa 62 prosenttia, ja 1970-luvun alun ikäluokasta Lapissa asuu alle 50 prosenttia alueella syntyneistä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.3.2012